ZAVŘÍT MENU

kostel svatého Václava

Římskokatolický filiální kostel vystavěný 1868—1870Kostelní ulici na Pražském předměstí.

Byl vybudován jako jako seminární kostel pro potřeby studentů českého gymnázia založeného biskupem J. V. Jirsíkem. Trojlodní halová stavba s krátkým polygonálním závěrem a dvěma zvonicemi byla postavena v novogotickém slohu Emanuelem Loebem podle projektu Karla Schmidta.

Venkovní fasády jsou členěny plochými hladkými lisenami a pásem štukových kružeb, umístěných pod korunní římsou, závěr kostela je rytmizován hranolovitými opěráky. Lodě i kněžiště osvětlují vysoká hrotitá okna s vitrážovou výplní, pouze nad vstupním portálem je umístěno okno kruhové. Interiér kostela je bohatě zdoben ornamentální malbou, hlavní oltář svatého Václava z 1869 je prací Josefa Václava Hellicha (1807—1880).

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historismus    |   špitál s kostelem svatého Václava 

AUTOR:
Mgr. Juraj Thoma

LITERATURA:
  •      PAVEL, Jakub a ŠAMÁNKOVÁ, Eva. České Budějovice. 2., přeprac. vyd. Praha: Odeon, 1979. 234 s. Památky. Řada Městské památkové rezervace; Sv. 32.

    [s. 89.]