ZAVŘÍT MENU

Dvořák Jiří

* 11. 3. 1924, České Budějovice
† 7. 9. 2004, České Budějovice

Vedle svého zaměstnání na železnici se věnoval historii rodného města, především sbírání historických pohlednic fotografií. Od 1966, kdy mu bydlení ve vlastním domku v Rožnově umožnilo rozšiřovat sbírky, shromáždil kolem 4 000 pohlednic a 8 000 snímků; sám od 2. pol. 60. let fotografoval, a zachytil tak proměny města. Unikátní sbírka mj. umožnila doprovodit řadu publikací ilustračním materiálem. Po smrti J. Dvořáka byla sbírka převzata do péče Státního okresního archivu České Budějovice. Kromě sběratelské činnosti se J. Dvořák věnoval zahrádkářství jako pěstitel mnoha druhů tulipánů a gladiol.

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      KOVÁČ, Daniel. Za panem Jiřím Dvořákem (1924—2004) vzpomínka a poděkování. In: Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2004, 41, č. 4. ISSN 1212-0596.

    [s. 374—375]