ZAVŘÍT MENU

Šumava

První sídliště na levém břehu Vltavy.

Vítězný únor

Stavělo se v 70. letech na volných plochách západně od stávající zástavby rodinných domků mezi ulicemi Václava Talicha Větrnou a ve směru sever – jih od ulice Evžena Rošického po Branišovskou. Urbanistický koncept Lumíra Švece (*1921) a O. Kubíka byl založen na výrazné hlavní ulici Jana Opletala a na centrálním prostoru připomínajícím náměstí. Bytové domy byly panelové, převážně typu TO6B, podél Branišovské ulice několik panelových domů typu BANKS autora Milana Pázlera (*1934). Občanskou vybavenost tvořily prodejny, restaurace, zdravotní středisko, dům služeb, školky, jesle a 2 základní školy – autoři František Konopa (*1936) a Jiří Kraus (*1930). K 2005 zahájena celková úprava centrálního prostoru náměstí. V ulici Branišovská byla 2015 otevřena 9 podlažní budova ubytovacího zařízení Koleje Pedagog půlkruhového tvaru a 2020 nové multifunkční sportoviště v prostorách Sportovního klubu Pedagog. Ve stejném roce byl zbourán přístřešek v ulici Jana Opletala v centrálním prostoru u domu služeb. V Branišovské ulici byl 2021 znovu vystaven restaurovaný pomník parašutisty Antonína Ježka (1896—1923) z roku 1925.

Podle sčítání lidu, domů a bytů z 1991 zde bylo 2 637 nových bytů a 7 220 obyvatel; k roku 2001 2 697 bytů a 6 415 obyvatel; k roku 2011 2 601 bytů a 5 021 obyvatel; k roku 2021 2 523 bytů a 4 657 obyvatel.