ZAVŘÍT MENU

vodohospodářské podniky

Obchodní a techničtí provozovatelé vodovodních a kanalizačních sítí.

JiVaK s. p.  |  Vodovody a kanalizace jižní Čechy s. p. České Budějovice  |  Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a. s.  |  1. JVS  |  ČEVAK a. s.

Státní podnik Jihočeské vodovody a kanalizace České Budějovice, založený Krajským národním výborem České Budějovice 1988, vlastnil a provozoval do 1993 vodovodní a kanalizační síť v jižních Čechách včetně čistíren odpadních vod. Výsledkem privatizace bylo od 1994 oddělení vlastnictví vodohospodářské infrastruktury, převedeného do vlastnictví měst, obcí a jejich svazků, od provozovatelského majetku podnikatelského charakteru. Ten byl privatizován mj. kuponovou privatizací a vznikla tak provozní společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a. s. České Budějovice se sídlem v ulici Boženy Němcové č. 12. V letech 1995—1999 získala odkupem akcií majoritní podíl britská vodohospodářská společnost Anglian Water. V roce 1997 mj. přišla o provozování vodohospodářského majetku Českých Budějovic, přesto ovládala podstatnou část trhu. Když Britská korporace 2003 odprodala své podíly v ČR, společnost Vodovody a kanalizace jižní Čechy se stala součástí koncernu Energie AG Oberösterreich s tím, že 97 % akcií vlastnila Energie AG Bohemia s. r. o. se sídlem Boženy Němcové č. 4. Firma k roku 2005 zásobovala pitnou vodou 340 tisíc obyvatel regionu, pracovalo zde 980 zaměstnanců a obrat v tomto období dosáhl 1 260 milionů korun.
Péči o infrastrukturu v majetku města České Budějovice – úpravny vody, vodovody a vodojemy, kanalizaci a čistírny odpadních vod včetně měření, fakturace a dalších služeb pro veřejnost převzala od 1997 vodohospodářská společnost 1. JVS a. s., se sídlem v Severní ulici č. 8. Byla založena v roce 1994, u jejího zrodu stáli českobudějovičtí podnikatelé Miloš Kratochvíl (*1955), Jiří Heřman (*1959), Zdeněk Kašparů (*1954), Jiří Koller (*1956) a Daniel Vaclík (*1962). Během let 1997—2000 se snížily ztráty vody v městské trubní síti na méně než polovinu, od 2003 bylo obnoveno částečné zásobování města pitnou vodou z vodního zdroje nedaleko obce Nedabyle, původně vybudovaného v letech 1881—1882. Dostavbou městské čistírny odpadních vod 1997 byl intenzifikován její výkon, následně prošla nezbytnou rekonstrukcí v důsledku ničivé povodně 2002. V jejím sousedství byla v roce 2008 městem vybudována úpravna vody. Předmět činnosti se dále rozšířil o správu kašen, fontán nebo dešťových vpustí, společnost 1. JVS měla rozhodující podíl na rekonstrukci a obnovení provozu (1999) Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. V roce 1999 přešla do rukou francouzských skupin Vivendi (dnes Veolia) a SAUR, od 2003 ji ovládla výhradně Veolia. Společně s dceřinou společností Vodospol Klatovy zajišťovala 1. JVS a. s. k 31. 12. 2005 dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod pro více než 270 tisíc obyvatel jihočeského a západočeského regionu, zaměstnávala téměř 400 pracovníků a její tržby přesahovaly 750 milionů korun. 
V roce 2008 získal 100 % akcií 1. JVS rakouský koncern Energie AG Oberösterreich a po vyplacení minoritních akcionářů Vodovodů a kanalizací Jižní Čechy se stal jediným akcionářem obou dosud konkurenčních vodohospodářských firem. To umožnilo v roce 2010 dokončit proces fúze obou společností, jehož výsledkem je dnešní společnost ČEVAK. Ta se stala pátým největším vodohospodářským podnikem v České republice, provozujícím v roce 2021 cca 5 000 km vodovodních řadů a na 3 000 km kanalizační sítě ve více než 300 městech včetně 289 úpraven vody a 218 čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než 500 tisíc obyvatel Jihočeského kraje a v částech krajů Plzeňského a Vysočina. Zaměstnává zhruba 1 000 zaměstnanců.