ZAVŘÍT MENU

Pavel Jakub

historik umění, památkář

* 19. 7. 1903, Komařice na Českobudějovicku
† 10. 5. 1974, Praha

Středoškolské vzdělání získal na Jirsíkově gymnáziu v Českých Budějovicích (1922). Vysokoškolské studium historie a dějin umění absolvoval na Univerzitě Karlově v Praze. Zajímal se především o umění a kulturu za vlády Lucemburků. Po přechodném působení na středních školách v Českém Brodě a Praze se stal dlouholetým pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody, kde se mj. soustavně odborně věnoval historii památkové péče v českých zemích. Působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Zájem o České Budějovice projevil sepsáním velké uměleckohistorické monografie České Budějovice k 700. výročí založení města (1965), která byla v upravené podobě vydána i o čtrnáct let později; spoluautorkou byla Eva Šamánková (1923—1996).

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historiografie 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PAVEL, Jakub a ŠAMÁNKOVÁ, Eva. České Budějovice. 2., přeprac. vyd. Praha: Odeon, 1979. 234 s. Památky. Řada Městské památkové rezervace; Sv. 32.