ZAVŘÍT MENU

Pavel Jakub

historik umění, památkář

* 19. 7. 1903, Komařice na Českobudějovicku
† 10. 5. 1974, Praha

Středoškolské vzdělání získal na Jirsíkově gymnáziu v Českých Budějovicích (1922). Vysokoškolské studium historie a dějin umění absolvoval na Univerzitě Karlově v Praze. Zajímal se především o umění a kulturu za vlády Lucemburků. Po přechodném působení na středních školách v Českém Brodě a Praze se stal dlouholetým pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody. Působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Zájem o České Budějovice projevil sepsáním velké uměleckohistorické monografie České Budějovice k 700. výročí založení města (1965). 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historiografie