ZAVŘÍT MENU

Českobratrská církev evangelická

Protestantská církev ustavená po roce 1918 sloučením sborů bývalé Evangelické církve helvetského vyznáníEvangelické církve augsburského vyznání; převládající ráz Českobratrské církve evangelické je kalvinistický.

S přibližně 52  000 členy k roku 2011, sdruženými ve 14 seniorátech a 264 sborech, v jejichž čele stojí volené staršovstvo, patří v současnosti k největším církvím v České republice.

Po vzniku Českobratrské církve evangelické ustavili čeští evangelíci v Českých Budějovicích kazatelskou stanici, jež se 1922 přeměnila v samostatný sbor v rámci Táborského seniorátu Českobratrské církve evangelické. První farní sbor se nacházel 1923—1929 v upraveném domě na Rudolfovské třídě. V roce 1929 bylo vybudováno nové sborové středisko na Lannově třídě a po druhé světové válce bylo přestěhováno do ulice 28. října.

Do poloviny 50. let 20. století se sbor postupně rozrostl o kazatelské stanice v Hluboké nad Vltavou, Lišově, Třeboni, Velešíně, Českých Velenicích, Kaplici, Českém Krumlově a Suchém Vrbném. V roce 1951 dosáhl maxima i z hlediska počtu věřících (celkem 3 055). S úbytkem počtu členů v následujícím období postupně zanikla většina kazatelských stanic českobudějovického sboru, dnes pracují pouze na stanici v Kaplici. V současnosti se ke sboru, který zaujímá přibližně 30 % rozlohy Jihočeského seniorátu a je i početně nejsilnější z jeho 7 sborů, hlásí přibližně 800 věřících (2012) z celkového počtu 2 247 (2011).

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

modlitebny    |   náboženské poměry 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
 •      Adresář města Českých Budějovic. Roč. 1. 1948. Praha: Orbis, 1948. 1 sv. (přeruš. str.).

  [s. 46.]
 •      BOHÁČ, Zdeněk a ALBRECHTOVÁ, Ivana, ed. Atlas církevních dějin českých zemí 1918—1999 [kartografický dokument]. Vyd. v KN 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. 1 atlas (175 s.). ISBN 80-7192-405-9.

  [s. 51—53 a kartogram č. 83, 86—88.]
 •      BALCAR, Lubomír, ed. et al. Církev v proměnách času: sborník k 50.výročí spojení českobratrské církve evangelické. Praha: Kalich, 1969. 313 s

  [s. 101—102.]
 •      OTTER, Jiří a VESELÝ, Josef. První sjednocená církev v srdci Evropy: Českobratrská církev evangelická. 1. vyd. Praha: Kalich, 1992. 109 s. ISBN 80-7072-852-3.

  [s. 51—59107—109.]
 •      TOUL, Jan. Jubilejní kniha Českobratrské evangelické rodiny k 150letému jubileu tolerančního patentu 1781-1931. V Čes. Budějovicích: nákladem vlastním, 1931. 308 - XVI s.

  [s. 22 – 26.]
 •      VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 462 s. ISBN 80-7178-798-1.

  [s. 72—73.]