ZAVŘÍT MENU

Štěpán Vácslav Josef

od 1897 profesor rolnické školy v Českých Budějovicích, později ředitel rybářské školy ve Vodňanech

* 24. 1. 1873, Velké Zamachy
† 5. 1. 1941, České Budějovice

Vystudoval gymnázium v Mladé Boleslavi a absolvoval Vyšší hospodářskou školu v Roudnici nad Labem. Od studentských let se zabýval entomologií, ichtyologií a hydrobiologií, proto se věnoval především studiu vodních brouků a později i ostatního vodního hmyzu. Jeho sbírka čítající asi 26 000 kusů brouků je uložena v Jihočeském muzeu. Snažil se objasňovat celé spektrum hydrobiologických zákonitostí vlivu okolí na zarybněné vody a účasti rostlinného a živočišného světa na tvorbě rybí potravy. Kromě sběru hmyzu a pozorování ryb prováděl i ornitologická sledování. Z vlastních prostředků založil v Českých Budějovicích 1902—1904 výzkumnou rybářskou stanici, ve které se zabýval problematikou zpracování ryb, rybí potravy, určováním chorob ryb, rozborem krmiva a poradenstvím v rybníkářství. Tato stanice fungovala do 1918 a potom na ni navázala Výzkumná stanice rybářská a hydrobiologická ve Vodňanech. Existovala při rybářské škole, na jejímž vzniku se V. J. Štěpán významně podílel. V roce 1920 přešel do vodňanské rybářské školy jako její ředitel. 

AUTOR:
Mgr. Zdeněk Kletečka

LITERATURA:
  •      DYK, V. a ŠTĚDROŇSKÝ, E. 100 let od narození V. J. Štěpána. Vesmír: časopis pro šíření vědy přírodní, země- a národopisné. Praha: Václav F. Kumpošt, 1871- . ISSN 0042-4544. Dostupné také z: http://www.vesmir.cz. [1973, č. 52]

  •      Koleška Z., 1995: Štěpán Vácslav Josef: Seznam biografií československých entomologů (entomologové nežijící), 15. pokračování. Klapalekiana, 31.

  •      Šámal J., 1941: Vácslav J. Štěpán. Časopis České společnosti entomologické, 38.

  •      Šusta V., 1923: Vácslav J. Štěpán padesátníkem. Československý rybář 1.