ZAVŘÍT MENU

Schneider Lukáš Bernard

českobudějovický měšťan a kronikář

* 18. 10. 1717, České Budějovice
† 30. 4. 1782, České Budějovice

Byl to zámožný mistr pekař, majitel domu v Krajinské třídě. Zájem o zapisování kronikářských zpráv projevil již v samostatných zápiscích nazvaných Register der Merckwürdigsten Begebenheiten so alhier in der Königl. Bergstatt Böhmisch Budweis von anno sibenzehen Hundert und sibenzehenten Jahr bis zu jetziger Zeit zugetragen, přičemž jako očitý svědek zapisoval pouze události z 1737—1749. Pak přistoupil k sepsání rozsáhlého díla Kurtze Beschreibung von Ursprung und Anfang der Königlichen befreyten Bergstadt Böhmisch Budweis, ...und endlich wass sich zu verschiedenen Zeiten daselbst Denkwürdiges zugetragen und ereignet. Kronikářské zprávy do 1781 vyplňují jen jednu část rukopisu, samostatné oddíly L. B. Schneider věnoval dominikánskému konventu, kostelu, městskému špitálu, městským vsím městskému hospodářství. Připojeny jsou také opisy městských privilegií. Pro údaje ze starších dob použil i jiných kronik, pokud se mu dostaly do rukou. Jejich původce uvedl mezi svými prameny, a tím upozornil na jejich existenci. Autor si byl vědom významu svého díla a stačil je nejméně dvakrát opsat. Jednosvazkový autograf kroniky, k němuž jeho pozdější majitelé připsali události z let 1784—17861805—1806, je uložen v Jihočeském muzeu, dvousvazkový ve Státním okresním archivu. Registr i kronika zůstaly v rukopisech, publikovány byly jen některé pasáže. L. B. Schneider byl pochován v dominikánském konventu; v křížové chodbě se dochoval jeho náhrobek

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

archivy    |   kronikářství