ZAVŘÍT MENU

Bárta Šimon

osmý českobudějovický biskup (1920—1940)

* 27. 10. 1864, Žimutice u Týna nad Vltavou
† 2. 5. 1940, České Budějovice

Po maturitě na Jirsíkově gymnáziu v Českých Budějovicích (1884) vystudoval teologii v Římě, kde byl byl 16. 3. 1889 vysvěcen na kněze. Po krátkém působení v duchovní správě jako kaplan v Sedlci u Blatné a prefekt studií v biskupském semináři v Českých Budějovicích (1891—1893) učil náboženství na gymnáziu v Pelhřimově (1893—1908) a na Jirsíkově gymnáziu v Českých Budějovicích (1908—1921). Biskupem v Českých Budějovicích byl papežem Benediktem XV. (1854—1922) jmenován 16. 12. 1920, konsekrován a intronizován byl 20. 2. 1921 v českobudějovickém kostele svatého Mikuláše; stal se tak prvním českobudějovickým biskupem, do jehož výběru stát nezasahoval (jmenování biskupů za první republiky bylo výlučně v kompetenci Svatého stolce). Biskupský úřad zastával v nelehké době pro římskokatolickou církev, proto se po 1918 se snažil oživit činnost biskupského semináře i náboženský život v diecézi a posílit tak katolickou víru oslabenou početnými přestupy věřících od římskokatolické církve (ponejvíce k nově vzniklé Církvi československé): mj. 1927 uspořádal v Českých Budějovicích eucharistický sjezd, podporoval činnost hnutí katolických kněží a laiků sdružených v Katolické akci (součást celosvětového hnutí založeného 1922) i konání Dnů katolického mládí (1936). Po mnichovském diktátu musel zdravotně oslabený episkop přihlížet, jak byla jeho diecéze rozdělena a 134 farností s německým obyvatelstvem bylo dáno do správy bavorským a rakouským biskupům. Ke konci života měl velké zdravotní problémy, mj. ztrácel zrak i sluch, a tak mu ve správě diecéze vypomáhali pražští světící biskupové A. Eltschkner a Johann Nepomuk Remiger (1879—1959). Byl pochován na hřbitově svaté Otýlie v Českých Budějovicích.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

biskupství 

AUTOŘI:
prof. ThDr. Jaroslav Kadlec
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      KADLEC, Jaroslav. Českobudějovická diecéze. Vyd. 1. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1995. 146 s. Setkání. ISBN 80-901602-3-9.

    [s. 38—40, 128—129.]
  •      HANUŠ, Jiří. Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. 307 s. Dějiny a kultura; sv. č. 10. ISBN 80-7325-029-2.

    [s.11.]
  •      SLAVÍKOVÁ, Veronika. K výzkumu přestupů od římskokatolické církve k Církvi československé v Českých Budějovicích v letech 1920—1921. Jihočeský sborník historický 85, 2016.

    [s. 297—313.]