ZAVŘÍT MENU

centrum zdravotně postižených

Občanské sdružení s názvem 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech zajišťující pod odborným dohledem sportovní a kulturní aktivity zdravotně postižených.

První Centrum zdravotně postižených Jihočeského kraje

Vyvíjí poradenskou a vzdělávací činnost a poskytuje sociální pomoc. Bylo založeno Jiřím Smékalem v roce 1993 se sídlem u Lannovy loděnice v blízkosti Dlouhého mostu. Ještě v tomtéž roce se zde podařilo vybudovat bezbariérovou tělocvičnu, sloužící rekreačnímu sportování, přípravě handicapovaných sportovců, ale také těžce postiženým jednotlivcům pro nápravné, rekondiční a rehabilitační cvičení. Vybavení tělocvičny bylo v následujících letech dále rozšiřováno a modernizováno, tělovýchovné zařízení je využíváno i pro aktivity předškolní a školní mládeže. V roce 1998 zahájilo sdružení stavební práce na rozšíření sociálního zázemí. Starou tělocvičnu však velmi poškodila povodeň 2002. V roce 2004 byla dokončena nová moderní bezbariérová víceúčelová hala, multifunkční fitness, zaměřená svým vybavením na integraci zdravotně postižených. Probíhají zde pravidelné tréninky pro těžce zdravotně postižené, ale i pro osoby bez hadicapu, útočiště zde našly tzv. rekreační sporty, k dispozici jsou mj. speciální bezbariérové rehabilitační přístroje, veslařský bazén, stolní tenis atd. Na řece Vltavě má 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech vybudované vlastní molo pro lodní sporty.

Členové centra se zúčastňují domácích i zahraničních soutěží např. v atletice, benchpressu, jízdě na ručních kolech, halovém veslování na trenažérech, veslování a rychlostní parakanoistice. Českobudějovické 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech je pořadatelem některých republikových soutěží a uspořádalo dokonce tři mistrovství světa a mistrovství Evropy ve vzpírání zrakově postižených sportovců. Sportovci tohoto centra dosáhli a dosahují řady úspěchů na domácích i mezinárodních soutěžích, získali i několik titulů mistrů světa a jsou držiteli světových rekordů.