ZAVŘÍT MENU

Jílek Bohumil

vysokoškolský profesor, botanik

* 21. 9. 1905, Praha
† 4. 2. 1974, Praha

Po ukončení studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1928) učil na středních školách v Jičíně a ve Strakonicích. Jako středoškolský a vysokoškolský učitel se začátkem 30. let 20. století usadil v Českých Budějovicích. V období 1948—1959 zde byl s krátkou přestávkou děkanem Pedagogické fakulty. Poté odešel jako profesor na Přírodovědeckou fakultu univerzity Palackého v Olomouci, od 1961 až do důchodu vedl katedru botaniky na Vysoké škole zemědělské v Praze. V počátcích své odborné dráhy se věnoval rostlinné systematice a morfologii, po přesídlení do jižních Čech se zajímal o regionální floristiku a fytocenologii rybníků a olšin v jižní části Českobudějovické pánve. Je uznáván jako jeden ze zakladatelů dynamického pojetí vegetace rybničních nádrží.

Hlavní díla: K ekologii některých rybničních společenstev (1936); K fytocenologii rybničních společenstev (1956); Příspěvek k fytocenologii jihočeských olšin (1958); Příspěvek k fytocenologii jihočeských rybníků (1960). 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

flóra a vegetace    |   Jihočeská univerzita 

AUTOR:
Mgr. Josef Albrecht

LITERATURA:
  •      HEJNÝ, Slavomil. Prof. RNDr. Bohumil Jílek – 60 let. Preslia: časopis Československé botanické společnosti. Praha: Československá botanická společnost, 1966, roč. 38. ISSN 0032-7786.

    [s. 214—217.]