ZAVŘÍT MENU

církevní ústavy

Souhrnné označení pro církevní zařízení působící v oblasti školské, charitativní, sociální a zdravotnické.

I v Českých Budějovicích církevní ústavy spoluvytvářely již od středověku vyspělou městskou kulturu a pomáhaly při řešení sociálních, zdravotních či školských problémů ve městě v duchu křesťanského pojetí služby bližním. Největší rozkvět církevních ústavů nastal v 19. století, kdy římskokatolická církev spravovala v Českých Budějovicích jak mateřské, obecné a měšťanské školy, gymnázia, učitelské ústavy, penzionáty či studentský a biskupský seminář, tak i ústav hluchoněmých, starobinec, chudobinec sirotčinec. Již od 2. pol. 19. století byly některé církevní ústavy postupně převáděny do státní správy; po roce 1948 byla další činnost církevních ústavů administrativním zásahem komunistického státu znemožněna a jednotlivá zařízení byla postátněna či zrušena. Po roce 1989 ve městě postupně začaly pracovat některé obnovené či nově založené církevní ústavy, zejm.: Církevní mateřská škola v Lipenské ulici, Církevní mateřská škola U Svatého Josefa, Církevní základní škola při Biskupském gymnáziu Jana Nepomuka Neumanna, Biskupské gymnasium Jana Nepomuka Neumanna, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, salesiánské Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Diecézní centrum pro mládež, Diecézní charita, Městská charita, Kněžský domov u kostela svatého Cyrila a MetodějeSuchém Vrbném pro starší a nemocné kněze aj. 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
 •      KADLEC, Jaroslav. Českobudějovická diecéze. Vyd. 1. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1995. 146 s. Setkání. ISBN 80-901602-3-9.

  [s. 96—107.]
 •      Katalog diecéze českobudějovické L.P. 1996: neměnná část. Vyd. 1. České Budějovice : Biskupství českobudějovické, 1996. 267 s.

  [s. 8—11.]
 •      Katalog diecéze českobudějovické L.P. 1997: proměnná část. Vyd. 1. České Budějovice : Biskupství českobudějovické, 1997. 185 s.

  [s. 162—176.]
 •      Katalog diecéze českobudějovické L.P. 2005: proměnná část. 1. vyd. České Budějovice: Katolická církev, 2004. 131 s.

  [s. 122—131.]