ZAVŘÍT MENU

Hašek Jaroslav

spisovatel a publicista

* 30. 4. 1883, Praha
† 3. 1. 1923, Lipnice nad Sázavou

Jeho předci pocházeli z Českobudějovicka. Po studiích na pražských gymnáziích maturoval 1902. Působil jako novinář a autor humoristických a satirických povídek; žil jako bohém, coby antimilitarista měl blízko k anarchistům a 1911 založil tzv. Stranu mírného pokroku v mezích zákona. Jako její kandidát a politický řečník pak zvolil formu polotuláckého života. Za první světové války po zajetí na ruské frontě působil v československých legiích, přešel ale na stranu bolševiků a stal se armádním politickým pracovníkem. Na pokyn III. internacionály se vrátil do Prahy; brzy se ale vrátil k bohémskému životu. Na sklonku života se usadil v Lipnici nad Sázavou, kde dokončil své Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921—1923).

Jaroslav Hašek znal jižní Čechy již z časů studentských toulek, jak o tom svědčí jeho humoristické vylíčení Švejkovy tzv. putimské anabáze. Na začátku 1915 obdržel vojenskou obsílku, aby se dostavil ke svému 91. pluku v Českých Budějovicích. Poněvadž se recesisticky omluvil korespondenčním lístkem, že se pro pracovní zaneprázdnění nemůže k nástupu vojenské služby dostavit, musel být do kasáren na Mariánském náměstí eskortován; přišel údajně vystrojen v bílých rajtkách, červené vestě a černém cylindru. Právě do této budovy (je zde umístěna pamětní deska) byl v jeho Švejkovi situován legendární rozhovor mezi jednoročním dobrovolníkem Markem a vojákem Josefem Švejkem o grotesknosti vojenské slávy a poct. Během vojenské služby u českobudějovického pluku, s nímž po krátkém výcviku v Brucku nad Litavou odešel na haličskou frontu, spisovatel poznal prototypy svých příštích legendárních literárních postav, hejtmana Ságnera, nadporučíka Lukášešikovatele Vaňka. Hašek údajně dovedl projít s marodenbuchem z kasárenské brány, poté se převléknout do civilu a v budějovických hostincích U Slunce, U Míčanů, U Novotných, U Žáků a v České chalupě psát a diktovat humoresky Aféra s křečkemAféra s teploměrem

AUTOR:
doc. PhDr. Vladimír Novotný Ph.D.

LITERATURA:
  •      CÍFKA, Stanislav. České Budějovice v literatuře. 1. díl, Od počátku literatury do první světové války. České Budějovice: Pedagog. fak., 1972. 58, [2] s. Rozpravy Pedagog. fakulty v Čes. Budějovicích. Řada společ. věd; Čís. 7.

  •      CÍFKA, Stanislav a kol. Literatura - Divadlo. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1984. 195 s., [48] s. fot. příl. Jihočeská vlastivěda. Řada A.

  •      FORST, Vladimír, ed. a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1, A-G. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985. 900 s. ISBN 80-200-0797-0.

  •      OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. [Díl] 3., M-Ř. Sv. I, M-O. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 728 s. ISBN 80-200-0708-3. 

  •      OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. [Díl] 3., M-Ř. Sv. II, P-Ř. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 733-1522 s. ISBN 80-200-0708-3.