ZAVŘÍT MENU

Fototéka

Téma:
Adamov: na císařském otisku stabilního katastru z 1827; Ústřední archiv zeměměřictví a katastru.
Adamov: nový Adamov, severovýchodní část; foto Nebe 2018.
Adamov: pohled na Adamov z ulice Královský Vrch; foto Nebe 2018.
Adamov: průhled od sousoší Nejsvětější Trojice k radnici; foto K. Kuča 2005.
Adamov: radnice; foto K. Kuča 2005.
Adamov: radnice; foto Nebe 2018.
Adamov: severovýchodní část nového Adamova; foto Nebe 2018.
Adamov: socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1755; foto Nebe 2018.
Adamov: sousoší Nejsvětější trojice z roku 1770; foto Nebe 2018.
Adamov: sousoší Nejsvětější trojice; foto K. Kuča 2005.
Aféry: známou párkovou aféru připomínaly mj. žertovné pohlednice. Ještě mnoho let poté se v Českých Budějovicích užívalo pozdravu Tě párek!; dobová pohlednice, ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
Akademie věd České republiky: budova Ústavu ekologie krajiny AV ČR v ulici Na Sádkách; foto O. Sepp 1998.
Akademie věd České republiky: chov sarančat v insektáriu; foto O. Sepp 1998.
Akademie věd České republiky: hlavní vstup do budovy Biologického centra AV ČR; foto Nebe 2020.
Akademie věd České republiky: kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem; foto O. Sepp 1998.
Akademie věd České republiky: laboratoř Parazitologického ústavu AV ČR; foto O. Sepp 1998.
Akademie věd České republiky: laserový scanovací konfokální mikroskop; foto O. Sepp 1998.
Akademie věd České republiky: model Jihočeského biologického centra; archiv AV ČR.
Akademie věd České republiky: pohled na vědecké ústavy areálu u Branišovské ulice; archiv AV ČR.
Akademie věd České republiky: pohled z Branišovské ulice na Biologické centrum AV ČR; foto Nebe 2020.
Akademie věd České republiky: práce s parazity mšic; foto O. Sepp 1998.
Akce Z: brigádníci z ČSAD pracují na úpravě Senovážného náměstí, 1967, sbírka J. Dvořáka; SOkA.
Akce Z: úprava Senovážného náměstí v rámci Akce Z, 1967, sbírka J. Dvořáka; SOkA.
Akce Z: výstavba betonových tribun nového zimního stadionu v letech 1957 a 1958, sbírka J. Dvořáka; SOkA.
Akce Z: zapouštění obrubníků při úpravě Senovážného náměstí, 1967, sbírka J. Dvořáka; SOkA.
Akra: pohled do výrobní haly v 70. letech 20. století; archiv V. Vondry.
Alexandreis: budějovický zlomek; SOkA.
Alšova jihočeská galerie: nádvoří galerie s kašnou; archiv Nebe.
Alšova jihočeská galerie: pohled do expozice; AJG.
Alšova jihočeská galerie: ředitelé
Alšova jihočeská galerie: vstup zimní zahradou na zámku Hluboká nad Vltavou; AJG.
Alžír: celkový pohled od jihu; foto D. Kovář 1995.
Alžír: po rekonstrukci dokončené v roce 2019, na počátku 21. století zcela zdevastovaný dům zachránil zápis na seznam kulturních památek; foto Nebe 2019.
Anzeiger aus dem südlichen Böhmen: titulní strana novin 1857; SOkA.
Archeologické výzkumy: celkový pohled na plochu výzkumu Kanovnická č. 1; ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
Archeologické výzkumy: Piaristické náměstí se podrobilo archeologickému výzkumu několikrát, v letech 1995—1998 průzkum celé plochy náměstí, 2016 kvůli stavbě podzemních kontejnerů a 2017 kvůli rekonstrukci Solnice; archiv NPÚ.
Archeologické výzkumy: plán výzkumu z 1909 na staveništi obchodního domu U Hajíčků; ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
Archeologické výzkumy: středověký hřbitov na Piaristickém náměstí; ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
Architektura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století: budova České pojišťovny na Pražské třídě; foto O. Sepp 1998 .
Architektura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století: budova obchodního domu Prior na Lannově třídě postavená ve stylu socialistického brutalismu 1976—1979 podle návrhu A. Běhala; foto Nebe 2021.
Architektura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století: bývalá budova autobusového nádraží; foto O. Sepp 1998 .
Architektura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století: dům Experiment na křižovatce Mánesovy ulice a Lidické třídy; foto J. Dvořák, 1964.
Architektura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století: kruhový keramický prstenec na střeše obchodního domu Prior; foto Nebe 2022.
Architektura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století: nákupní centrum Družba s doplňkovými objekty (1970—1975); foto O. Sepp 1998.
Architektura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století: objekt pobočky České spořitelny, 1994. Přestavba původního objektu restaurace Regina z 60. let 20. století; foto O. Sepp 1998.
Architektura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století: originálně pojatá budova krematoria od architektů B. Čepka a J. Bendy, kteří se inspirovali západním stylem architektury; foto Nebe 2021.
Architektura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století: přístavba České národní banky z let 1995—1997, autorem je Jiří Skalický (*1953); foto K. Kuča 2010.
Architektura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století: prosklené vstupní průčelí Českého Rozhlasu v ulici U Tří lvů, které bylo postaveno podle projektu L. Erbana; foto Nebe 2021.
zobrazeno 48 z 2869