ZAVŘÍT MENU

Sedlmeyer Karl Adalbert

univerzitní profesor zeměpisu na německé univerzitě v Praze, po 1945 byl odsunut do Bavorska a působil v Brannenburgu

* 1. 4. 1903, České Budějovice
† 14. 3. 1988, Brannenburg (Spolková republika Německo)

I v novém působišti se zabýval historií svého rodiště, založil muzeum Budějovic a organizoval setkání zájemců o dějiny města. Za pomoci řady spolupracovníků uspořádal rozsáhlý sborník Budweis, Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel (Miesbach 1979), s ideově zatíženými vzpomínkami pamětníků na období 1945—1946. Přetisk starších prací o Českých Budějovicích si vynutila naprostá absence odborně fundovaných německy psaných studií z dějin města po 1948.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historiografie