ZAVŘÍT MENU

řezbářství

Obor uměleckého zpracovávání dřeva a tesání dřevěných plastik.

Řezbáři zhotovovali nejen umělecky zdobený nábytek, ale i oltářní skříně včetně reliéfních nebo sochařských doplňků. Mimořádně vynikli jen někteří z nich.

V roce 1503 se k českobudějovickému cechu zlatníků a malířů připojili také řezbáři. Nejvýznamnější z nich byl mistr Alexandr (Alexandr Schniczer). V jeho dílně vznikl 1500—1530 početný soubor dřevořezeb označovaných jako dílo Mistra Oplakávání ze Žebráku, které reprezentují vrchol pozdněgotické plastiky dunajské školy. Do raného období práce této dílny lze zařadit např. Klanění králů z Českých Budějovic nebo Madonu z Třebotovic. K nejhodnotnějším mistrovým plastikám patří Trojice z Českých Budějovic či reliéf Tří králů z Vodňan. Přichází v úvahu jeho totožnost s Alexandrem Obensteinem, zmíněným k 1531.

Ve stejné době žil v Českých Budějovicích měšťan a umělecký truhlář (arcularius) Ondřej, řečený Morgenstern, autor křídlového oltáře v chrámu augustiniánů ve Vídni. Roku 1515 jej opat cisterciáckého kláštera ve Zwettlu (Světlá) v Rakousku pověřil zhotovením konstrukce monumentálního oltáře pro tamní kostel.

V polovině 17. století působil ve městě truhlář a řezbář Melchior Schretzmair († 1668). Roku 1658 vyhotovil pro kostel svatého Václava v Lomnici nad Lužnicí dochovaný hlavní oltář včetně figurálních dřevořezeb. Řezbář L. Hueber je autorem hlavního oltáře se sochami svatých Petra, Pavla Mikuláše z 1791 v katedrálním kostele svatého Mikuláše, kde 1771 vytvořil oltář v severní kapli. Jeho tvorba zasahovala i do dalších měst regionu; podílel se na oltářích v Písku, Třeboni či Horní Plané.

Významný byl linecký řezbář Jan Rint (1815—1876), který 1865 zhotovil k 600. výročí založení klášterního kostela Obětování Panny Marie hlavní oltář a čelní oltáře v obou lodích a přispěl k výzdobě nového kostela svatého Václava

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel. Sochař Leopold Hueber a řezbář Jakub Hueber v Č. Budějovicích. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1993, roč. 30, č. 1., s. 39—40. ISSN 0862-5417.

    [s. 39—40.]
  •      PLETZER, Karel. Českobudějovičtí zlatníci, malíři a řezbáři na přelomu 15. a 16. stol. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1994, roč. 63, s. 15—22. ISSN 0323-004X.

    [s. 15—21.]
  •      CTIBOROVÁ, Miroslava. Hueberův návrh oltáře pro kostel sv. Vincence v Doudlebech. In: Staré Budějovice: sborník prací k dějinám královského města Českých Budějovic. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2010, sv. 4, s. 128 + příl. XV. ISSN 1804-3186.