ZAVŘÍT MENU

kaple svatého Jakuba

Zaniklá, samostatně stojící kaple za presbytářem kostela svatého Mikuláše.

Poprvé je zmiňována 1377, kdy bylo z odkazu budějovického pekaře Mikuláše († před 1377) zřízeno oltářnické místo u svatojakubského oltáře. V téže kapli bylo 1424 zřízeno další oltářnické místo při novém oltáři svatého Vavřince. Kaple náležela pod vrchní správu městského faráře, který k ní měl patronátní právo. Přímo v kapli nebo v její bezprostřední blízkosti existovala kostnice. Bližší podoba kaple není známa. V letech 1727—1731 byla na jejím místě postavená v barokním slohu nová kaple Smrtelných úzkostí Páně.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

hřbitovy    |   Kněžská ulice    |   Samson (malíř)

AUTOR:
Mgr. Jan Adámek

LITERATURA:
  •      ADÁMEK, Jan. Oltářnická beneficia v Českých Budějovicích v předhusitské době. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1995, roč. 64, s. 34–73. ISBN 80-900155-6-5.