ZAVŘÍT MENU

Nádražní třída

Dopravně významná komunikace sledující původně po celé své délce železniční trať k Plzni a vymezující východní a severovýchodní okraj Pražského předměstí.

Nákladní (Lastenstrasse)  |  Bahnstrasse  |  Denisova třída  |  třída Prezidenta Roosevelta

Ve své jižní části prochází Vídeňským předměstím. Je ohraničena na jihu Průmyslovou ulicí, na severu Pražskou třídou. Vznikla nově 1866—1868 podél železniční trati, zprvu jen v úseku mezi Rudolfovskou třídouNovohradskou ulicí. Protože měla charakter příjezdní komunikace k nákladovému nádraží, dostala 1875 název Nákladní třída. Na jejím začátku, naproti vyústění Průmyslové ulice, stála budova starého vlakového nádraží. Dominantním prvkem Nádražní třídy je nová budova vlakového nádraží z 1908. V jeho sousedství byla ve stejném roce postavena budova nádražní pošty a několik provozních objektů funkčně souvisejících se železnicí. Zbytek východní strany Nádražní třídy zaujímá železniční násep z 1905—1908, prolomený několika viadukty.

Zástavba západní strany komunikace se začala utvářet na konci 19. století, kdy byl naproti starému nádraží otevřen hotel U Císaře rakouskéhoU Města Budějovic, na rohu s Rudolfovskou třídou hostinec U Karla IV. Ke stavbě dalších domů došlo 1900—1910; budovou hotelu Grand (1908—1909) a rohového domu s hostincem naproti poště (Lannova třída č. 63) byla 1911 tato domovní fronta prakticky dokončena, a to až do úrovně ulice Jindřicha Šimona Baara.

Koncem 60. let 20. století došlo k prodloužení Nádražní třídy podél bývalé plzeňské trati, nově vybudovaného panelového sídliště a bývalých dělostřeleckých kasáren až k Pražské třídě. Úsek mezi Pekárenskou ulicí a Pražskou třídou však ztratil svůj komunikační význam otevřením souběžné Strakonické třídy před polovinou 80. let 20. století. V rámci rekonstrukce Nádražní třídy byly 1987 zřízeny před budovou nádraží podchody pro pěší. Koncem 90. let 20. století došlo k propojení jižního konce Nádražní třídy s Mánesovou ulicí2005—2006 proběhla výstavba dopravně obchodního centra Mercury v místě dřívějšího autobusového nádraží

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historismus    |   secese 

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel a KOBLASA, Pavel. Ulicemi města Českých Budějovic : [názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes]. Rudolfov: Jelmo, 1998. 374 s., [20] s. fot. příl., il. ISBN 80-238-2894-0.

    [s. 223—224.]
  •      VIKTORA, Jan. Čtení o historii českobudějovického železničního nádraží. [S.l.] : Jan Viktora, 1993. 38 s., [9] s. fot. příl.