ZAVŘÍT MENU

Paďour Jiří

dvanáctý českobudějovický biskup (2002—2014)

* 4. 4. 1943, Vraclav (na Ústeckoorlicku)
† 11. 12. 2015, Prachatice

Po maturitě na jedenáctiletce (1960) nemohl pro třídní původ studovat vysokou školu, proto se vyučil mechanikem počítacích strojů a 1962—1964 studoval herectví na Divadelní akademii múzických umění v Praze. V letech 1963—1967 působil v Divadle Na zábradlí1969—1970Divadle Za branou; 1967—1968 absolvoval stáž na Mezinárodním institutu dramatické tvorby v Nancy.

V roce 1970 začal studovat na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích. Kněžské svěcení mu bylo uděleno 21. 6. 1975 v Praze, poté do 1977, kdy mu byl odebrán státní souhlas k výkonu kněžské služby, působil v duchovní správě v Mariánských Lázních a v okolních farnostech. V letech 1978—1979 byl neoficiálním sekretářem pražského arcibiskupa kardinála Františka Tomáška (1899—1991), ale po odmítnutí spolupráce se Státní bezpečností musel ze sekretariátu odejít. V následujících letech pracoval v civilních povoláních jako topič, uklízeč apod. a tajně působil jako kněz. Od 1986, kdy mu byl vrácen státní souhlas, působil do 1992 v duchovní správě v Praze a okolí. Dne 4. 10. 1978 vstoupil tajně do kapucínského řádu, 10. 12. 1983 složil rovněž tajně věčné řeholní sliby. Po roce 1989 zastával 1991—1996 úřad provinciála obnovené Českomoravské provincie kapucínského řádu. Papež Jan Pavel II. (1920—2005) jej 3. 12. 1996 jmenoval pražským pomocným biskupem a titulárním biskupem ausuccurénským. Biskupské svěcení přijal 11. 1. 1997 z rukou pražského arcibiskupa kardinála M. Vlka ve Svatovítské katedrále v Praze. V souvislosti s plánovaným odchodem A. Lišky z úřadu biskupa jej papež 23. 2. 2001 jmenoval biskupem-koadjutorem českobudějovické diecéze. Její správy se plně ujal 25. 9. 2002 a 9. 11. 2002 byl intronizován. V České biskupské konferenci byl delegátem pro pastoraci mládeže a pro zasvěcený život. Ze zdravotních důvodů nabídl v říjnu 2013 svou rezignaci, která byla 1. 3. 2014 přijata. Zemřel v hospici sv. Jana Nepomuckého v Prachaticích, pohřben byl 19. 2. 2015 do biskupské hrobky na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích. ​

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

biskupství    |   kapucíni 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      Katalog diecéze českobudějovické L.P. 2003: proměnná část. [České Budějovice] : Biskupství českobudějovické, 2003. 125 s.

    [s. 6.]
  •      MATĚJKA, Miroslav Pacifik. Ne mečem a měšcem, ale bezbranností lásky: 400 let kapucínů v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 1999. 117 s., [28] s. obr. příl. ISBN 80-86045-30-7.

    [s. 91—94.]
  •      BUBEN, Milan a POKORNÝ, Pavel R. Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů: (se supplementem sídelních biskupů). 1. vyd. Praha: Libri, 2014. 223 s. ISBN 978-80-7277-523-1.

    [s.119–120]
  •      Historie - Biskupství českobudějovické. Úvod - Biskupství českobudějovické [online]. Copyright © 2019 [cit. 02.04.2019]. Dostupné z: https://www.bcb.cz/dieceze/historie/