ZAVŘÍT MENU

Zavadilka

Základní sídelní jednotka části obce České Budějovice 2, 2,4 km severozápadně od města.

Jméno bylo převzato podle staršího názvu, jímž byly s oblibou označovány o samotě stojící hostince. Ten zde stával při cestě z Českých Budějovic do Haklových Dvorů a Vodňan. Zavadilka byla místní částí osady Haklovy Dvory, zvanou U Moosbauerů. V roce 1930 ji tvořily 4 domy se 14 obyvateli. V 30. letech 20. století zde začala výstavba rodinných domků a pokračovala i po 1945. Podél silnice ze Čtyř Dvorů do Haklových Dvorů, mezi staršími samotami Moosbauer (nyní neexistující) a Matouška (čp. 2196) vyrůstaly od počátku 20. století drobné domy a záhy byla založena příčná ulice směřující k jihu. V 70. letech 20. století vznikly a byly zastavěny další ulice na jihovýchodě (směrem k Lišovskému rybníku) a Zavadilka se tak stala poměrně velkým předměstským sídlem, urbanisticky zcela samostatným, byť úředně neevidovaným (pouze jako základní sídelní jednotka). Po výstavbě Sídliště Máj v 80. letech se sice stala součástí souvislého intravilánu Českých Budějovic, ale jistou oddělenost si stále zachovala. V roce 2001 stálo v Zavadilce 123 domů se 419 obyvateli, což bylo více než v sousedních Haklových Dvorech. Ještě v roce 2003 se západně od Zavadilky rozkládala pouze zemědělská půda. V letech 2004—2005 zde vyrostlo sedm souběžných, jednotně řešených skupin řadových domů. Již roku 2004 začala v západním sousedství výstavba rovněž jednotně řešených dvojdomků, která pokračovala v několika etapách do roku 2015 (domy západní strany nejzápadnější ulice jsou nejmladší). Pouze zástavba jižní strany ulice sledující okraj lesa jednotně řešena nebyla. Nová Zavadilka představuje urbanistický celek výrazně odlišný od Staré Zavadilky a zaujímá přibližně stejnou rozlohu. S dalším rozšiřováním zástavby územní plán již nepočítá. Zavadilka má autobusové spojení s městem. Hlavní osou Zavadilky je silnice do Haklových Dvorů, od níž výstavba rodinných domků a chat pokračovala k jihu. V roce 2011 bydlelo na Zavadilce 901 obyvatel ve 293 domech.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

urbanistický vývoj