ZAVŘÍT MENU

Jihočeská hospodářská komora

Subjekt zastupující podnikatelskou veřejnost, chránící zájmy svých členů – podnikatelů, sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech.

Okresní hospodářská komora v Českých Budějovicích vznikla 1993 se sídlem na Husově třídě č. 9 a navázala tak na tradice Obchodní a živnostenské komory, přerušené v roce 1948.

Fúzí okresních hospodářských komor vznikla k 1. 1. 2001 J. h. k. v témž sídle. V prosinci 2004 měla 1 084 členů, pracovalo zde 25 zaměstnanců a rozpočet činil 18 milionů Kč. Své členské základně a zájmové veřejnosti poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje vzdělávací akce, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zajišťuje propagaci činnosti svých členů, pečuje o kontakty a spolupráci a obdobnými institucemi v zahraničí, zajišťuje právní, legislativní, celní a certifikační služby, úzce spolupracuje s regionální rozvojovou agenturou RERA