ZAVŘÍT MENU

živnostenská společenstva

Volná profesní sdružení, která na podkladě císařského patentu z 20. 12. 1859 nahradila bývalé cechy.

Živnostenská společenstva působila do 31. 12. 1952, kdy byl rozpuštěn Svaz československého živnostnictva, který je zastřešoval. K živnostenským společenstvům ve městě patřilo např. společenstvo bednářů, cukrářů, perníkářů a voskařů, dopravních živností, čalouníků, holičů a kadeřníků, fotografů, hostinských, krejčí, malířů, obuvníků, pekařů, řezníků a uzenářů, sedlářů a řemenářů a mnoho dalších. Zpočátku fungovala tato sdružení jako česko-německá, později došlo k jejich národnostnímu rozdělení. Ve 30. letech 20. století působilo v Českých Budějovicích 42 oborových živnostenských společenstev a grémií. K největším patřilo společenstvo živností hostinských.