ZAVŘÍT MENU

Cífka Stanislav

literární historik, univerzitní profesor

* 13. 11. 1927, Bavorovice u Českých Budějovic
† 15. 5. 1997, České Budějovice

Po maturitě na reálném gymnáziu vystudoval obor čeština-dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a vrátil se do Českých Budějovic, kde 1953—1960 působil jako učitel na Pedagogickém gymnáziu; dvě léta na gymnáziu v Českém Krumlově, 1962 nastoupil na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích jako odborný asistent. Postupně zde dosáhl hodnosti profesora a vedl katedru jazyků.

Jeho vrcholným dílem je editorský dohled a autorská spolupráce na syntetickém literárněhistorickém přehledu jihočeského písemnictví a divadelní tvorby od nejranějších dějin Literatura. Divadlo (1984), jenž se stal součásti cyklu svazků Jihočeská vlastivěda a jemuž předcházely regionální a místopisné publikace Z proletářské kultury jižních Čech (1971) a České Budějovice v literatuře I – II (1972 a 1979). Kromě knižních studií o postavách jihočeského dělnického hnutí uspořádal antologii Chvály jižních Čech (1973 a 1976) a výbor z tvorby Jos. Bartušky Rytíř české řeči (1975). Poslední publikací byla monografie Jindřich Veselý, tvůrce moderního českého loutkářství (1986) a literárněhistorický doslov ke knížce vzpomínek Z. Bezděkové Můj život s knihou (1995).

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

literatura 

AUTOR:
doc. PhDr. Vladimír Novotný Ph.D.

LITERATURA:
  •      MRÁZ, Zdeněk. Třicet let socialistické cesty literatury jižních Čech. Hluboká nad Vltavou: SRPŠ při středním odborném učilišti energetickém, 1978. 112 s.