ZAVŘÍT MENU

Letiště České Budějovice

Veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště v Plané.

Jihočeské letiště České Budějovice

S ukončením éry vojenského letectví a činnosti leteckých opraven v Plané byla Jihočeským krajem a městem České Budějovice 2005 založena akciová společnost Jihočeské letiště České Budějovice za účelem vybudování mezinárodního regionálního letiště. Ve stejném roce udělil Úřad pro civilní letectví licenci k veřejnému vnitrostátnímu leteckému provozu. Prvním ředitelem letiště se stal Ladislav Ondřich (*1963). Počátkem 2006 měla společnost v pronájmu od armády jen třetinu ranveje a řídící věž, která musela být upravena pro podmínky regulérního provozu letiště. Ten byl zahájen 15. 4. 2006 a letiště u Plané se dostalo na seznam veřejných vnitrostátních letišť jako Letiště České Budějovice. Jihočeský kraj požádal ministerstvo obrany o bezúplatný převod letištních objektů a pozemků, což bylo podmínkou pro realizaci moderního regionálního leteckého přístavu. V prosinci podepsali hejtman Jan Zahradník (*1949) za Jihočeský krajprimátor Juraj Thoma (*1969) za město České Budějovice memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště, byl tak definovaný vztah obou akcionářů, kdy oba vlastní 50 % akcí. V květnu 2007 schválila vláda České republiky převod bývalého areálu vojenského letiště na Jihočeský kraj. Letišti byla udělena licence pro neveřejný mezinárodní provoz, která umožňovala přijímat a odbavovat letadla do rozpětí křídel 36 m. Letiště tak mohlo používat celou 2,5 km dlouhou ranvej. Dne 11. 9. 2007 přímo na letišti podepsali hejtman J. Zahradník a ministryně obrany Vlasta Parkanová (*1951) darovací smlouvu o převodu areálu letiště do vlastnictví Jihočeského kraje. Kraj se tak stal majitelem vice jak 300 ha areálu včetně 120 budov a objektů. Administrativně náročný proces byl završen 19. 3. 2008, kdy Úřad pro civilní letectví udělil letišti licenci pro neveřejné letiště s vnější hranicí. Ve stejném roce bylo odbaveno rekordních 12 153 letů, z toho 221 mezinárodních. V rámci předsednictví ČR Radě EU 2009 se konalo v Hluboké nad Vltavou setkání ministrů zahraničních věcí EU. Letiště během Gymnichu EU odbavilo celkem 10 dopravních letadel a letištní tým prošel zkouškou zabezpečit a odbavit množství velkých a středních stojů v průběhu jednoho dne. Jako první přistál český vládní speciál Airbus A-319, kterým přiletěl ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (*1937). Od 2010 byla zahájena první etapa modernizace letiště, rekonstruována řídící věž a administrativní budova ředitelství, dále technické vybavení hasičského záchranného sboru letiště. Investorem byl Jihočeský kraj. Záměr vybudovat ve druhé etapě veřejné mezinárodní letiště s vyššími parametry dráhy, novou odbavovací halou, stojánky pro letadla, technologiemi a zázemím s celkovým rozpočtem téměř 1 mld. Kč, byl v důsledku záporného doporučení Evropské komise z ledna 2012 poskytnout prostředky z evropských dotací redukován a dále financován Jihočeským krajem. Během 2014—2015 prošla rekonstrukcí budova hasičů, bylo vystavěno zázemí s hangárem a heliportem pro leteckou záchrannou službu, která se sem přesunula z letiště Hosín. Zároveň započala další etapa modernizace. Během 2015—2016 byla provedena rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy, vybudovány nové inženýrské sítě, přístupové komunikace a vrátnice, v letech 2017—2020 vystavěna vlastní budova terminálu, přístupové komunikace, parkoviště, budova zabezpečení letového provozu, instalováno radionavigační zařízení, světelné vybavení, opravena a rozšířena odbavovací plocha. 
V roce 2020 odprodalo město svůj 50 % podíl Jihočeskému kraji, který se stal jediným vlastníkem firmy. Letiště nadále zůstalo ve zkušebním provozu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

doprava 

AUTOR:
Ing. Tadeáš Kopáček

LITERATURA:
  •      Výroční zpráva společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 2005—2020.