ZAVŘÍT MENU

Měšťan Jaromír

básník a publicista

* 27. 5. 1916, Plzeň
† 22. 7. 1965, Mnichov (Spolková republika Německo)

Po studiu na reálném gymnáziu v Českých Budějovicích absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. M. J. žil v Českých Budějovicích od nejranějšího dětství, působil ve studentském Sdružení a redigoval jeho stejnojmenný časopis. V roce své maturity (1935) vydal básnickou prvotinu Hoch ve smutku, 1936 sbírku Smlouvání s časem a 1939 založil knihou básní Zvěrokruh nejen stejnojmennou básnickou skupinu, ale i edici téhož názvu. Vedle poezie vydal dvě knihy esejů Země, kterou miluji – Láska, stesk a okouzlení (1938) a Tudy šel Pán – Lyrika, minulost a historie (1942), které znamenají vrchol jeho literární a novinářské práce, v níž pokračoval po roce 1948 v bavorském exilu. V Mnichově vydával též básnické sbírky koncepčně navazující na předexilové období jeho tvorby.

AUTOR:
Mgr. Jan Mareš

LITERATURA:
  •      STURM, Heribert, ed. Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder. 2., I–M. München: R. Oldenbourg, 1984. 724 s. ISBN 3-486-52551-4.

    [s. 649.]
  •      MAREŠ, Jan. Básníci a dvojí exil. O dvou antologiích české poezie – Jihočeský lyrik Jaromír Měšťan zemřel před téměř třiceti lety zapomenut v bavorském exilu. Výhledy : první české noviny z Bavorska. Domažlice : Zdeněk Vyšohlíd, 1990-1995. sv. [1993]

    [s. 4.]
  •      PEJSKAR, Jožka. Poslední pocta: památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948-1981. Svazek 1. 1. české vyd. V Curychu: Konfrontace, 1982. 323 s.

    [s. 244—245.]