ZAVŘÍT MENU

městská kronika

Knižní souhrny místních událostí v chronologickém sledu.

Od 2. pol. 15. století zapisovali někteří měšťané z vlastního zájmu důležité nebo zajímavé události místního i širšího významu. Záznamy byly určeny členům rodiny a jen některé z nich se dostaly do veřejných institucí. O vedení oficiální městské kroniky se opakovaně uvažovalo, ale pro časovou náročnost úkolu bez úspěchu. Události ve městě v dostatečné míře zachycovaly místní noviny. Při městském úřadu byla vedena pamětní kniha převážně se záznamy vzácných návštěv. Některé části města mají vlastní kroniku z doby, kdy byly samostatnými obcemi.

Přestože vedení městské a obecní kroniky bylo již od 1920 dáno zákonem, prvním kronikářem Českých Budějovic se stal až 1967 Karel Gall (* 1904), který vedl městskou kroniku 1967—1969. Po něm jako městští kronikáři působili v období 1970—1971 Miloslav Pecha (* 1934), 1975 Jiřina Švecová (* 1912), 1977—1981 Josef Šalek (* 1914), 1982—1985 Miroslav Procházka (* 1929), 1986 Václav Špírek (* 1931), 1987—1995 Jiří Čermák (* 1926), 1996—1999 Jan Schinko (* 1943), 2000—2008 Pavel Koblasa (*1975). Od roku 2009 vede městskou kroniku Kamil Dřevikovský (*1973). Jednotlivé svazky kroniky jsou uloženy ve sbírkách Státního okresního archivu České Budějovice. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

archivy    |   historiografie    |   kronikářství