ZAVŘÍT MENU

okres České Budějovice

Územní celek státní správy, v období 1865—1927 s vlastní samosprávou.

Po zániku vrchnostenského systému správy vznikl jako nejnižší správní a základní územní jednotka 1. 2. 1850 tzv. politický okres se sídlem v Českých Budějovicích. Správní orgán okresu se v letech 1850—1855 nazýval podkrajský úřad, 1855—1868 okresní úřad, 1868—1919 okresní hejtmanství, 1919—1928 okresní správa politická, od 1928 okresní úřad. V čele tohoto úřadu přes změny názvu stál po celou dobu okresní hejtman, státní úředník, po němž se vyžadovalo právnické vzdělání. Prvním okresním hejtmanem v Českých Budějovicích byl Johann Peterka (* 1797), který tuto funkci zastával 1850—1855. Nejdéle úřadujícím okresním hejtmanem byl František Josef Křikawa (1851—1932), který v úřadu působil 1869—1913. Okresní hejtmanství jako součást státní správy podléhalo do 1862 krajskému úřadu, 1862—1918 C. k. místodržitelství v Praze, od 1918 Zemskému úřadu v Praze.

Od 1855 byl tzv. politický okres totožný s obvodem okresního soudu, tj. se soudním okresem, od 1. 9. 1868 v důsledku reorganizace státní správy sestával politický okres ze čtyř menších zastupitelských okresů: České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Lišov a Trhové Sviny. S malými změnami toto členění vydrželo do 1942, kdy byly přičleněny ještě okresy Netolice a Týn nad Vltavou.

Okresní samospráva byla realizována až 1865 na základě zákona ze 16. 4. 1864. Tehdy vznikl samosprávný okres České Budějovice, který v samosprávní hierarchii stál mezi obcemi a zemí. Roku 1865 zahrnoval 54 obcí, územně se kryl se soudním okresem České Budějovice. Do čela okresní samosprávy bylo na 3 roky voleno 36 členné okresní zastupitelstvo, z jeho středu byl volen okresní výborokresní starosta. Prvním okresním starostou se stal E. Claudi, po něm následovali v letech 1869—1890 W. Rziha 1891—1918 Wilhelm Miegl (1851—1933). Dne 23. 1. 1919 došlo k rozpuštění okresního zastupitelstva a k vytvoření okresní správní komise, která pracovala do 1927, kdy okresní samospráva zanikla. Od té doby byl okres řízen jen na úrovni státní správy.

V květnu 1945 byl ustaven okresní národní výbor jako nadřízená instance pro místní národní výbory. Postupně byly okresnímu národnímu výboru přidělovány další správní úkoly jako péče o mládež, národní bezpečnost, agendy berních úřadů a berních správ, důchodové zabezpečení, agendy okresních školních výborů apod. Po 1948 v okresním národním výboru zcela převládl vliv komunistů, okresní národní výbor nadále zůstával výkonným orgánem, řídícím orgánem se ale stal Okresní výbor Komunistické strany Československa. Až do 1949 stál okresní národní výbor mezi obcemi a zemí, od 1949 mezi obcemi a krajem. V letech 1949—1954 existoval Jednotný národní výbor České Budějovice, který současně spravoval záležitosti okresu i města České Budějovice, ale tento stav se neosvědčil. Od vzniku okresního národního výboru stálo v jeho čele 35 členné plenární shromáždění. Z jeho středu byla volena rada a předseda. V 70. letech stoupl počet poslanců Okresního národního výboru v Českých Budějovicích na 100.

Při reorganizaci územního členění státu byl 1960 vytvořen nový okres České Budějovice, jenž zahrnoval kromě původního okresu i dosavadní okresy Trhové Sviny a Týn nad Vltavou. Roku 1990 byl okresní národní výbor nahrazen okresním úřadem v čele s přednostou. Okresní samospráva 1990 obnovena nebyla, pouze se vytvořilo tzv. okresní shromáždění, složené ze zvolených zástupců všech 113 obcí patřících k okresu České Budějovice a sestavující okresní rozpočet. Okresní úřad zanikl k 31. 12. 2002, jeho agendu převzal krajský úřad, zčásti pověřené městské úřady a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Od 1850 sídlil správní orgán okresu zprvu v ulici U Černé věže č. 15, za Rakouska-Uherska a v období První republiky pracoval na dvou místech: v ulici 28. října č. 1 a na Lidické třídě č. 2. V období 1949—1996 byl okresní národní výbor a okresní úřad umístěn v Kněžské ulici č. 17, 1996 – 2002 sídlil v Mánesově ulici č. 3.

 

AUTOR:
Mgr. Pavel Koblasa

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel. Okres České Budějovice 1850—2002: z historie státní správy a územní samosprávy. České Budějovice: Okresní úřad, 2001. 64 s. ISBN 80-238-9111-1.