ZAVŘÍT MENU

Urbanová Anna

pracovnice diplomatických služeb pomáhající v době nacismu perzekuovaným Židům, nositelka titulu Spravedlivý mezi národy

roz. Binderová

* 22. 6. 1912, České Budějovice
† 16. 5. 2004, Praha

Její otec Franz Binder (* 1868) pocházel z pražské německé rodiny a po příchodu do Českých Budějovic provozoval asi 1915—1934ulici Karla IV. Ferdinandovy lázně. A. Urbanová absolvovala v Českých Budějovicích německé školy – obecnou, státní vyšší reálné gymnázium (1923—1931) a poté externě maturovala i na učitelském ústavu.

V letech 1936—1938 pracovala na ministerstvu zahraničních věcí, po mnichovské dohodě pomáhala vycestovat ze země německým emigrantům a pronásledovaným Židům. V květnu 1941 uzavřela na sovětském generálním konzulátu v Praze sňatek s židovským lékařem Jindřichem Epsteinem a společně si zažádali o vystěhování do Sovětského svazu. K tomu již nedošlo a 2. 11. 1941 byli oba zatčeni gestapem. Byla vězněna na Pankráci, v Ravensbrücku a od 1942 v Osvětimi. Vzhledem ke svým znalostem několika jazyků, těsnopisu a psaní na stroji byla přidělena do táborové administrativy, což jí umožnilo zachránit několik židovských spoluvězeňkyň před smrtí. Po válce se vrátila do Prahy a s manželem si změnili jméno na Urbanovi.

Mezi 20 757 Spravedlivými z celého světa bylo k 1. 1. 2005 zapsáno 115 občanů České republiky, jejichž jména nesou i stromy v parku jeruzalémského památníku obětí a hrdinů holocaustu. První z nich tam v srpnu 1968 zasadila v přítomnosti bývalých spoluvězeňkyň z Osvětimi A. Urbanová.

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel. Lázeňství na Českobudějovicku. Rudofov: Jelmo, 1996. 139 s. Drobnosti českého jihu; sv. 4. ISBN 80-238-1145-2.

    [s. 47—49.]
  •      Dějiny. Holocaust. [on-line]. 30. 11. 2011 [cit. 2015-06-04]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/