ZAVŘÍT MENU

Český svaz ochránců přírody

Náhrada 1979 zrušené organizace TisSvaz pro ochranu přírody a krajiny; vznikl v Československu zásahem státní moci.

ČSOP

Na rozdíl od Tisu měl Č. s. o. p. vedle místních základních organizací nadřízené okresní stupně, tzv. okresní výbory, kontrolované stranickou nomenklaturou. To zpočátku brzdilo rozvoj organizace v Českých Budějovicích. Rozkvět nastal od 1985, kdy se předsedou okresního výboru stal František Urban (* 1937) a tajemníkem Svatomír Mlčoch (* 1955). Svaz zčásti navázal na činnost Tisu a aktivity ochrany přírody a spolupracoval s Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody. Koncem 80. let 20. století měl 20 základních organizací, z toho 7 na území Českých Budějovic. Vydával vlastní zpravodaj, pod jehož hlavičkou pracovalo několik dětských oddílů, zaměřených na ochranu přírody. Pro své členy pořádal ve spolupráci s tehdejší Československou akademií věd školu ochrany přírody, pro děti každoroční tábor Ďáblík nejprve u Keblan, později u Žumberka. Tradice tábora přetrvala do 90. let. Členové svazu pracovali v chráněných územích: kosení louky u Brouskova mlýna u říčky Stropnice, ve kterém pokračuje sdružení Calla; budování naučné stezky v rezervaci Červené blato na Třeboňsku, která probíhala ve spolupráci s Gymnáziem Karla Šatala (Jirsíkovo gymnázium), Mezinárodní budovatelské tábory Terezině údolí u Nových Hradů. Okresní výbor Č. s. o. p. spolu se základními organizacemi v Borovanech a v Nových Hradech sehrál 1987—1989 důležitou roli v úspěšné kampani za záchranu říčky Stropnice, jejíž koryto v úseku mezi Byňovem a Borovany mělo být zasypáno a nahrazeno rovným umělým korytem. Dne 5. 6. 1989 uspořádal okresní výbor v Českých Budějovicích veřejnou akci Den životního prostředí, kde proběhla za velkého zájmu Státní bezpečnosti necenzurovaná veřejná diskuse a účastníci předložili petici požadující snížení počtu plánovaných bloků jaderné elektrárny Temelín ze 4 na 2.

Po roce 1989 zanikla část organizací Č. s. o. p., zbytek omezil činnost. Okresní výbor 1990 založil Informační středisko, z nějž 1991 vznikla samostatná organizace Rosa a okresní výbor zanikl. Části zbývajících organizací svazu se od 1991 slučují ve Sdružení základních organizací Českého svazu ochránců přírody Českobudějovicka, od 1994 v Jihočeském sdružení ochránců přírody, které vstupuje do správních řízení týkajících se ekologicky problematických projektů. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

ekologické hnutí