ZAVŘÍT MENU

Svaz důchodců České republiky

Městská organizace občanského sdružení, založená 1990 a usilující o zachování sociálního a společenského postavení seniorů na úrovni ostatních vrstev společnosti.

Českobudějovický svaz měl 2005 přibližně 1 100 členů, kteří se v intencích hesla Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl nikdy sám aktivně spolupodílejí na zlepšování zdravotní péče, bydlení a dalších životních podmínek důchodců. V Jihočeském středisku sociální pomoci a služeb Svazu důchodců České republiky zabezpečují doplňkové pečovatelské služby, poskytují poradenství v oblasti zdravotní, sociální, právní, pracovní i zájmové; ročně se jedná o několik tisíc úkonů tohoto druhu. Svaz se podílí na provozu denního centra v Čéčově ulici č. 40, v jehož rámci poskytuje služby zdravotního a hygienického charakteru, např. kondiční cvičení, tréninky paměti, kurzy prevence inkontinence, masáže, pedikúru atd. Zajišťuje též činnost Klubu důchodců v ulici Roháče z Dubé č. 11 a organizuje další aktivity zaměřené na využívání volného času seniorů po stránce kulturní, společenské i tělovýchovné: přednášky, rehabilitační vycházky, zájezdy, výstavy, setkání seniorů, vystoupení ženského pěveckého sboru Rozmarýn apod. Svaz spolupracuje s úřady, institucemi a spolky na území města, udržuje kontakty se sesterskými organizacemi v regionu, ale i na mezinárodní úrovni, především s Bavorsko-českou společností v Pasově. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

sociální péče