ZAVŘÍT MENU

korunovační klenoty

Odznaky panovnické moci; české korunovační klenoty byly v době ohrožení Prahy dvakrát uschovány i v Českých Budějovicích.

Po bitvě u Breitenfeldu v září 1631 vyvstalo nebezpečí vpádu saského vojska do Čech. V Praze bylo rozhodnuto evakuovat nejvyšší zemské úřady a korunovační klenoty do Českých Budějovic pro jejich strategickou polohu a snadné spojení s vídeňským dvorem. Dne 7. 11. 1631 přijeli jako první místodržící a přivezli svatováclavskou korunu s ostatními korunovačními klenoty a nejdůležitější zemské listiny. Drahocenný poklad byl uložen v kostele svatého Mikuláše a hlídán nepřetržitou stráží. Místodržící a nejvyšší úředníci se ubytovali v předních měšťanských domech a obnovili svou úřední činnost. Již v lednu 1632 se ve městě konal zemský sněm, aby projednal císařovy berní požadavky. Pro obyvatele Českých Budějovic trvala tato svízelná situace dva roky. Teprve když Sasové opustili Čechy, mohli se místodržící s klenoty opět vrátit do Prahy. Na jaře 1634 vyvstalo nové nebezpečí vojenského vpádu švédského generála Johanna Bannera (1596—1641) a evakuace se opakovala. Pravděpodobně 24. 7. byly korunovační klenoty a archiv opět převezeny do Českých Budějovic a uloženy v zapečetěné a stále střežené místnosti. Městu byla uložena přísná bezpečnostní opatření a v dozoru nad vzácným pokladem se střídali hejtmané Prácheňského a Bechyňského kraje. Teprve na začátku června 1635 byly korunovační klenoty odvezeny zpět do Prahy.

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel. Korunovační klenoty v Českých Budějovicích. In: Dějiny a současnost 1963, 5, č. 9.

    [s. 19.]