ZAVŘÍT MENU

Historický atlas měst České republiky

Široce koncipovaný ediční projekt Historického ústavu Akademie věd České republiky (do 2004 vyšlo 13 svazků).

Svazek číslo 3, vytvořený 1996 ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou, seznamuje s kartografickým zpracováním Českých Budějovic a jejich nejbližšího okolí. Textová část zahrnuje nástin dějin města od historiků V. Bůžka, Jiřího Dvořáka (* 1955), Miroslava Novotného (* 1958) a R. Saka (1933—2014), doplněný výkladem o městském znaku od archiváře Václava Rameše (* 1958). Součástí atlasu je obsáhlá bibliografie k dějinám českých měst i k vlastním dějinám Českých Budějovic. Obrazová část přináší kromě několika vedut především černobílé i barevné reprodukce map a plánů města z období 1720—1986 na volných listech formátu A2 a A3 a leteckých snímků města z 1946 a 1987. Mapová část představuje první komplexní zpracování kartografického materiálu, dokládajícího proměny městské aglomerace od jejích počátků až do současnosti. Připojeno je i německé a anglické resumé. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historiografie