ZAVŘÍT MENU

Pingas Josef

katolický kněz, českobudějovický kanovník a kapitulní děkan

* asi 1745, Častolovice
† 24. 8. 1822, České Budějovice

Po vysvěcení na kněze 1769 působil v duchovní správě ve středních a východních Čechách. V roce 1784 se stal kanovníkem v Hradci Králové, ale jako přespočetný byl přeložen do Českých Budějovic. Zde byl od 28. 6. 1789 členem a od 17. 9. 1806 až do své smrti děkanem kapituly. Od 1787 byl přítelem rychtáře v Milčicích, písmáka Františka Jana Vaváka (1741—1816), jehož syna Vojtěcha (* 1778) vydržoval, když 1792—1796 v Českých Budějovicích navštěvoval hlavní školu.

Láska k historii přivedla J. Pingas k pořádání písemností městského archivu. Ze zájmu o českou literaturu shromáždil rozsáhlou knihovnu s mnoha bohemiky. Nepochybně právě v ní byla Husova Postila, kterou si 1819 tajně vypůjčil František Ladislav Čelakovský (1799—1852), tehdejší student filozofického ústavu, a byl za její četbu vyloučen ze studií. Větší část svých knih J. Pingas věnoval rektoru biskupského semináře V. B. Juhnovi. Pingasovy knihy se dochovaly a lze je identifikovat podle jeho podpisu. Byl pohřben na hřbitově kostela svatého Prokopa a svatého Jana Křtitele

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel. Přátelství Františka Jana Vaváka s českobudějovickým kanovníkem Josefem Pingasem. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1988, roč. 25, č. 1., s. 4—10. ISSN 0862-5417.

    [s. 4—10.]