ZAVŘÍT MENU

Huyer Reinhold

středoškolský profesor, archivář a regionální historik

* 6. 5. 1850, Lučany nad Nisou
† 17. 4. 1928, Dobrá Voda u Nových Hradů

Po absolvování pražské německé univerzity vyučoval na středních školách v Litoměřicích a dalších městech v severních Čechách, 1885—1909 působil jako profesor matematiky na německé státní reálné škole v Českých Budějovicích. Zájem o dějiny nového působiště jej přivedl do městského archivu, jehož se stal 1895 správcem. Po státním převratu byl 1919 zbaven funkce a odstěhoval se do Dobré Vody.

V průběhu 25 let v úřadu městského archiváře se R. Huyer věnoval regestování obsáhlých souborů písemností, listů, závětí, pozůstalostních inventářů i zápisů z městských knih. Dokonale se seznámil s bohatým materiálem archivu, takže mohl přistoupit k zpracovávání nejrůznějších námětů z dějin města od 14. do 19. století.

Odborně zasvěcené články otiskoval v novinách Budweiser Zeitung, Budweiser Kreisblatt s řadou zvláštních otisků, později též v časopise Waldheimat. Obsáhlé studie o dějinách první židovské komunity, o náboženských poměrech v Rudolfově a Českých Budějovicích v 16. a 17. století nebo o koněspřežní železnici publikoval v časopise Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen (1893—1894, 1911, 1922). Samostatně vydal historii českobudějovického poštovnictví, přehled návštěv panovníků ve městě (1898), jubilejní publikaci o dějinách pivovarnictví v Českých Budějovicích (1895) a historii místního chudobince nemocnice (1912). 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historiografie 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
 •      Wostry W., 1929: Prof. Reinhold Huyer (gestorben). Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen.

  [s. 142—144.]
 •      KOVÁŘ, Daniel. Reinhold Huyer, zpráva o životě archivářově. Rodopisná revue. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek, 2004, č. 4.

  [s. 5—10]
 •      KOVÁŘ, Daniel. Budějovický archivář Reinhold Huyer. In: 2. česko-rakouské pracovní setkání 2006: Třeboň 29. září 2006. Třeboň: Státní oblastní archiv v Třeboni, 2007.

  [s. 11—12]
 •      KOVÁŘ, Daniel. Návrat pozůstalosti archiváře Huyera do Českých Budějovic. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2010, č. 79. ISBN 978-80-87311-11-0

  [s. 257—258]