ZAVŘÍT MENU

Švábův Hrádek

Návrší v jihozápadním výběžku českobudějovického katastru mezi Čtyřmi DvoryŠindlovými Dvory.

Na Švábově Hrádku  |  Na Švábovně

V lokalitě s původním jménem Eisenbühel probíhala již 1841 těžba lignitu, zastavená 1870. Na severním svahu existovala na přelomu 19. a 20. století cihelna Josefa Taussiga. V osamoceně stojícím domku, patřícím dříve lignitovému těžařstvu, zřídil po 1883 českobudějovický čalouník a vojenský vysloužilec Thomas Schwab (1836—1914) výletní hostinec. Místu se podle majitele začalo říkat Švábův Hrádek a stalo se častým cílem vycházek obyvatel města, především v letním období. Od 1915 provozovali podnik manželé Holanští, 1923 Wostlovi, 1926 Kohoutovi a nakonec od 1943 Kropáčkovi. Po vyvlastnění připadl objekt 1954 pod vojenskou správu a 1961 byl zbořen. Po zániku hostince došlo na Švábově Hrádku ke zřízení jedné ze skládek tuhého komunálního odpadu, která byla koncem 20. století uzavřena a rekultivována. Nově se na východních svazích rozrůstá obytná zástavba. V provozu je tu rovněž sběrný dvůr pro ukládání odpadu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

hornictví    |   odpadové hospodářství    |   rekreační oblasti    |   vodovody a vodojemy 

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      VONDRA, Václav. Dolování uhlí v okolí Českých Budějovic. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1963, roč. 32, č.3–4, s. 110—125. ISSN 0323-004X.

    [č. 3—4.]
  •      Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, knihy 3006-3037, Knihy evidence obyvatelstva E I-F XII .