ZAVŘÍT MENU

Köpl Karl

archivář

* 14. 9. 1851, České Budějovice
† 15. 12. 1932, Praha

Středoškolská studia absolvoval v rodišti, ve Vídni studoval techniku pro učitelství na reálkách a z osobního zájmu také dějiny a pomocné vědy historické. Po návratu do Českých Budějovic působil 1875—1881 jako asistent a suplent na reálce a výpomocný učitel na měsťanské škole. Koncem 1880 byl jmenován městským archivářem. Roku 1884 zvítězil v konkurzu o místo archiváře při místodržitelství v Praze a 1896 se stal ředitelem archivu.

Napsal řadu článků a studií z dějin města Českých Budějovic, které byly otištěny v místních novinách Budweiser Zeitung Budweiser Kreisblatt, v časopise Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, ale i v Historickém sborníku, Archivu českém Českém lidu. Nejdůležitějším dílem je edice listin a listů Urkundenbuch der Stadt Budweis in Böhmen, z níž 1901 vyšla jen 1. polovina 1. svazku 1251—1391. Roku 1906 Köpl získal za své zásluhy o České Budějovice čestné občanství