ZAVŘÍT MENU

Otakarka

Půlválcová hradební bašta, součást opevnění města na jeho jihozápadní straně.

Vybudována byla ve 13. století při výstavbě nejstarší městské hradby. Dvoupatrová věž je kryta vysokou kuželovou střechou se dvěma vikýřky. Má hladkou fasádu, prolomenou v úrovni 1. patra novodobými okny, ve 2. patře jsou ponechány střílny. Patra oddělují ploché stropy.

Je pravděpodobné, že věž byla původně směrem do města otevřená a že k jejímu uzavření došlo při pozdněgotické úpravě městského opevnění na přelomu 15. a 16. století. V 19. století byla věž adaptována k obytným účelům. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

gotika 

AUTOR:
Mgr. Juraj Thoma

LITERATURA:
  •      ČECHURA, Jaroslav a Razím V. K některým aspektům vývoje půdorysu a opevnění Českých Budějovic do počátku 15. století. Památková péče 13. 1988

    [s. 411—412.]
  •      LÍBAL, Dobroslav a MUK, Jan. Domy a opevnění v Českých Budějovicích v gotice a renesanci. In: Minulost a současnost Českých Budějovic: studie a materiály. I. V Českých Budějovicích: Městský národní výbor, 1969. 131 s.

    [s. 57.]