ZAVŘÍT MENU

Jirsíkova ulice

Ulice na jihovýchodním obvodu historického centra spojující ústí Zátkova nábřeží ulice Karla IV.

Am Zwinger  |  Vereinsgasse  |  Vereinshausgasse  |  Spolková ulice  |  Musejní ulice  |  třída Klementa Gottwalda

Vznikla v 19. století v návaznosti na likvidaci opevnění města. V 19. století byl založen na nároží ulice Karla IV. a Jirsíkovy ulice boromejský sirotčinec kostel svaté Rodiny, vystavěný v novogotickém stylu J. Stabernakem. Od budov sirotčince se až k bočnímu průčelí Jihočeského divadla táhl pás nezastavěné parkově upravené plochy. Ta se začala postupně zmenšovat začátkem 20. století. Roku 1904 byla na nároží Jirsíkovy ulice a Kněžské ulice postavena nová školní budova, které ustoupila středověká hradební věž Manda.

Roku 1935 byly budova gymnázia a sirotčince propojeny další školní budovou podle návrhu Josefa Vobra. Posledním výrazným stavebním zásahem do podoby ulice bylo vybudování uzavřeného bloku obytného domu pro herce Jihočeského divadla (1940—1942).

Až do výstavby Krumlovského mostu ve 2. pol. 50. let 20. století měla Jirsíkova ulice značný komunikační význam, protože přiváděla dopravu ke Zlatému mostu v prodloužení ulice Dr. Stejskala.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

řády a kongregace    |   urbanistický vývoj 

AUTOR:
Mgr. Juraj Thoma

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel a KOBLASA, Pavel. Ulicemi města Českých Budějovic : [názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes]. Rudolfov: Jelmo, 1998. 374 s., [20] s. fot. příl., il. ISBN 80-238-2894-0.

    [s. 161—162.]