ZAVŘÍT MENU

Hirsch Mikuláš

mistr cínař, příslušník staré českobudějovické rodiny

* po 1560, České Budějovice
† po 1621, České Budějovice

Řemeslo provozoval ve svém domě u městské hradby v západní části Široké ulice (konec tehdejší Truhlářské ulice). Je prvním českobudějovickým cínařem, jehož výrobek se dochoval. Své konvice značil štítkem s iniciálami NH (Nicolaus Hirsch) a korunkou, městskou značku představoval českobudějovický městský znak. Své zboží prodával i mimo město, na jarmarcích nebo na objednávku. Současně s Mikulášem provozoval v městě konvářské řemeslo i jeho bratr Eliáš Hirsch.

Ze 17. 10. 1616 se dochovala Hirschova závěť, ale žil ještě 1621. Nad svůj hrob v kostele svatého Mikuláše si sám zhotovil cínový epitaf. Po jeho smrti převzal dům i dílnu cínař Řehoř Klaffmüller původem z Tyrol. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

cínařství 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel. Českobudějovičtí cínaři v 16. a 17. století. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1993, roč. 62, s. 93—98. ISBN 80-900155-5-7.

    [s. 93—98.]