ZAVŘÍT MENU

Čéč z Budivojovic

vlastník území, na němž byly založeny České Budějovice, příslušník panského rodu ze Železnice (Isenburku) s erbem dvou zkřížených berlí či háků, který pocházel z východních Čech

† asi 1270

Jeho předek Čéč byl 1172—1183 nejvyšším dvorským sudím. Týž úřad zastával 1205—1216 i jeho příbuzný Budivoj ze Železnice, jemuž pravděpodobně již Přemysl Otakar I. daroval území na pravém břehu Vltavy při soutoku s Malší. Severně odtud v místě přechodu dálkové obchodní silnice přes vltavský brod vznikla v 1. pol. 13. století osada Budivojovice s kostelem svatého Prokopa a sídlem vlastníka. V roce 1263 Budivojův syn Čéč se souhlasem manželky Guty postoupil blízkou osadu Záboří klášteru ve Vyšším Brodě. Krátce nato se území na soutoku dostalo do rukou krále Přemysla Otakara II., který na něm 1265 založil nové královské město, pojmenované po starších Budivojovicích. Čéč s druhou manželkou Giselou, dcerou Hadmara III. z Kuenringu, pak sídlil na hradě Velešíně, bývalém královském majetku, a ještě 1270 používal pečeti s označením z Budivojovic (+ s. ZHEIZ. VON. BVDEWOIZ.). 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Staré Město    |   založení města 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      KÖPL, Karel. Urkundenbuch der Stadt Budweis in Böhmen. I. Band. 1251-1391. Prag : Karl Köpl, 1901. 296 s., [2] s. obr. příl. Städte- und Urkundenbücher aus Böhmen; Bd. IV.

  •      PLETZER, Karel. Záboří Čéče z Budivojovic-Opatovice u Hluboké n. Vltavou. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1981, roč. 50, č. 2, s. 77—83. ISSN 0323-004X.

    [s. 77—83.]
  •      KOVÁŘ, Daniel. Fundatio civitatis: zrození královského města Českých Budějovic. Vydání první. České Budějovice: Bohumír Němec - Veduta, 2015. 158 stran. ISBN 978-80-86829-98-2.