ZAVŘÍT MENU

solnice (Piaristické náměstí)

Skladovací objekt na Piaristickém náměstí.

zbrojnice  |  Kornhaus  |  Zeughaus  |  Salzhaus

Pro stavbu z 1531 bylo vybráno místo na okraji hřbitova navazující na hlavní hradební zeď opevnění města. Archeologický výzkum v interiéru s. prokázal, že na jejím místě byla od 13. a 14. století provozována současně s pohřbíváním činnost zaměřená na zpracování barevných kovů. Ta ustala ve 2. pol. 15. století. S. byla původně určena asi ke skladování obilí, následně sloužila jako městská zbrojnice, posléze byla využívána ke skladování soli. Pozdněgotická stavba o pěti podlažích má obdélný půdorys, zadní štít vyrůstá z městské hradební zdi. Do Piaristického náměstí obrácená fasáda vrcholí vysokým stupňovitým štítem se střílnami. Pro přísun zboží sloužily vstupní otvory v úrovni každého podlaží, do kterého se vytahovalo kladkami. Ve výši pátého podlaží je zasazena kamenná deska s letopočtem výstavby. Zajímavostí, ke které se váže dobová pověst, jsou tři v kameni tesané lidské obličeje. Podobná maska je zasazena pod vrcholem západního štítu. V interiéru oddělují jednotlivá podlaží trámové stropy na mohutných dřevěných pilířích. Páté podlaží je otevřeno do goticko-renesančního krovu (asi 1560). Po straně od vstupu do s. je samostatný vstup do prostoru malé s. Jednopodlažní objekt je zaklenut křížovými klenbami bez žeber, do Piaristického náměstí je uzavřen vysokou atikou s cimbuřím. Objekt byl do počátku 90. let 20. století používán pro skladovací účely. V roce 1997 byla zahájena rekonstrukce malé s.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

obchod solí    |   solnice (Česká ulice č. 66)