ZAVŘÍT MENU

solnice (Piaristické náměstí)

Skladovací objekt na Piaristickém náměstí.

zbrojnice  |  Kornhaus  |  Zeughaus  |  Salzhaus

Pro stavbu z 1531 bylo vybráno místo na okraji hřbitova navazující na hlavní hradební zeď opevnění města. Archeologickým výzkumem v interiéru solnice byl nalezen obytný objekt se zbytkem kamenného zdiva, otiskem dřevěné konstrukce, maltovinovou podlahou a velkým množstvím mazanice. Nelze přesně určit funkci objektu, ale jedná se o nejstarší stavbu s kameno-dřevěnou konstrukcí ve městě a na základě nálezů keramiky a mincí z hrobové vrstvy, která celou situaci zakrývala, je možně stavbu datovat do doby založení nebo těsně před založením Českých Budějovic ve 13. století. Ve 14. století se na místě solnice současně s pohřbíváním provozovala činnost zaměřená na zpracování barevných kovů. Ta ustala ve 2. pol. 15. století. Solnice byla původně určena asi ke skladování obilí, následně sloužila jako městská zbrojnice, posléze byla využívána ke skladování soli. Pozdněgotická stavba o pěti podlažích má obdélný půdorys, zadní štít vyrůstá z městské hradební zdi. Do Piaristického náměstí obrácená fasáda vrcholí vysokým stupňovitým štítem se střílnami. Pro přísun zboží sloužily vstupní otvory v úrovni každého podlaží, do kterého se vytahovalo kladkami. Ve výši pátého podlaží je zasazena kamenná deska s letopočtem výstavby. Zajímavostí, ke které se váže dobová pověst, jsou tři v kameni tesané lidské obličeje. Podobná maska je zasazena pod vrcholem západního štítu. V interiéru oddělují jednotlivá podlaží trámové stropy na mohutných dřevěných pilířích. Páté podlaží je otevřeno do goticko-renesančního krovu (asi 1560). Po straně od vstupu do solnice je samostatný vstup do prostoru malé solnice Jednopodlažní objekt je zaklenut křížovými klenbami bez žeber, do Piaristického náměstí je uzavřen vysokou atikou s cimbuřím. Objekt byl do počátku 90. let 20. století používán pro skladovací účely. Archeologický výzkum a rekonstrukce malé solnice byly provedeny 1997. V roce 2017 započala rekonstrukce velké i malé solnice, která se proměnila v restaurační zařízení s výstavním prostorem. Vlastník budovy, společnost Salinum CB a. s., nechala vystavět pivovar v domě na rohu České uliceHroznové ulice, odkud se unikátním potrubím transportuje pivo pod dlažbou Piaristického náměstí směrem do solnice. Po dokončení obdržela rekonstrukce ocenění Památka roku 2019.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

obchod solí    |   solnice (Česká ulice č. 66)

AUTOR:
Mgr. Juraj Thoma

LITERATURA:
  •      THOMOVÁ, Zuzana – KOCINA, Jan – JOHN, Jan – KOVÁŘ, Daniel. Záchranný archeologický výzkum budovy Solnice na dnešním Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, Archeologické výzkumy v jižních Čechách, č. 32, 2019. ISBN 978-80-7646-002-7.

    [s. 275—307.]