ZAVŘÍT MENU

Vlk Miloslav

desátý českobudějovický biskup (1990—1991)

* 17. 5. 1932, Líšnice u Sepekova
† 18. 3. 2017, Praha

V roce 1952 dokončil Jirsíkovo gymnázium v Českých Budějovicích, krátce pracoval jako dělník a po absolvování vojenské základní služby se 1955 zapsal ke studiu historie a archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 1960 promoval a posléze získal i titul doktora filozofie. V letech 1960—1964 pracoval jako archivář v Třeboni, Jindřichově Hradci a zejm. v Českých Budějovicích, v této době publikoval rovněž řadu odborných článků. V letech 1964—1968 studoval na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě ​v Praze se sídlem v Litoměřicích a 23. 6. 1968 byl v Českých Budějovicích vysvěcen na kněze. Zprvu zastával funkci sekretáře českobudějovického biskupa J. Hloucha a od 1. 6. 1971 působil jako duchovní správce v Lažišti, Záblatí a ve Starém Rožmitále (1972—1978). Od 1. 10. 1978, kdy mu byl odňat státní souhlas k veřejnému výkonu kněžské služby, vykonával v Praze několik civilních zaměstnání. Od 1. 1. 1989 působil v několika farnostech na Klatovsku (v Žihobcích, Bukovníku, Čachrově, Javorné, Železné Rudě, Běšinách a Strážově na Šumavě). Papež Jan Pavel II. (1920—2005) jej 14. 2. 1990 jmenoval českobudějovickým biskupem, konsekrován (pražským pomocným biskupem A. Liškou) a zároveň intronizován byl 31. 3. 1990 v českobudějovickém katedrálním kostele svatého Mikuláše. Již 27. 3. 1991 byl papežem jmenován pražským arcibiskupem a primasem českým a 26. 11. 1994 kardinálem – knězem a titulářem římské baziliky Santa Croce in Gerusalemme. V biskupském i arcibiskupském úřadě věnoval pozornost obnově církevní správy a školství, mj. v Českých Budějovicích založil farnost sv. Vojtěcha a Biskupské gymnasium Jana Nepomuka Neumanna. V letech 1991—1992 byl předsedou Československé biskupské konference, od 1993 do 2000 předsedou České biskupské konference1993—2001 působil jako předseda Rady evropských biskupských konferencí. Od 1994 se stal členem Papežské rady pro sdělovací prostředky Kongregace pro východní církve.

Roku 2007 podal rezignaci na svůj úřad z důvodu dosažení kanonického věku, na žádost Benedikta XVI. (*1927) setrval ve funkci do 2009. 18. 3. 2017 podlehl těžké nemoci na faře v pražském Karlíně, 25. 3. 2017 byl pohřben v Nové arcibiskupské kapli v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Byl nositelem mnoha čestných doktorátů a vyznamenání, mj. mu 1999 bylo uděleno vysoké vyznamenání Spolkové republiky Německo Velký kříž za zásluhy a 2002 Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

biskupství 

AUTOŘI:
prof. ThDr. Jaroslav Kadlec
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
 •      BUBEN, Milan. Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů. Vyd. 1. Praha: Logik, 2000. 411 s. ISBN 80-902811-0-9.

 •      KADLEC, Jaroslav. Českobudějovická diecéze. Vyd. 1. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1995. 146 s. Setkání. ISBN 80-901602-3-9.

  [s. 43—44132—133.]
 •      Katalog diecéze českobudějovické L.P. 2003: proměnná část. [České Budějovice] : Biskupství českobudějovické, 2003. 125 s.

  [s. 3.]
 •      PIRNOSOVÁ, Blanka. Kardinál Vlk odpovídá na otázky hledajících a pochybujících. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 79 s. Knihovna Setkání. ISBN 80-7178-175-4.

 •      HANUŠ, Jiří. Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. 307 s. Dějiny a kultura; sv. č. 10. ISBN 80-7325-029-2.

  [s. 167—168.]
 •      Miloslav Vlk – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Miloslav_Vlk

 •      Historie - Biskupství českobudějovické. Úvod - Biskupství českobudějovické [online]. Copyright © 2019 [cit. 02.04.2019]. Dostupné z: https://www.bcb.cz/dieceze/historie/