ZAVŘÍT MENU

Plachého ulice

Ulice v severní části vnitřního města dříve končící u hradeb, rovnoběžná s Krajinskou třídou.

Sviní ulice  |  Saugasse  |  Sauergasse  |  Kyselá  |  Ulička

Do poloviny 19. století patřila k odlehlejším částem města. Ve středověku zde byly pořádány trhy na vepřový brav; podle nich dostala jméno Sviní ulice (vicus scropharum). Německý název Saugasse připadal obyvatelům hanlivý, a byl proto v 18. století pozměněn na Sauergasse, tj. Kyselá ulice. Stávající jméno, platné od 1875, připomíná městského písaře Š. Plachého z Třebnice. Domy v Plachého ulici náležely převážně středně nebo méně zámožným řemeslníkům, ale objevovali se mezi nimi i bohatší sládci a mlynáři.

Úzká ulička v bloku domů na severní straně náměstí Přemysla Otakara II. umožňovala rychlé spojení se středem města. Dříve byla označována prostě Ulička (Gassl), stávající název Plachého ulice se vztahuje i na ni. Ani po demolici městské hradby se ulice nestala průjezdnou, jen můstek pro pěší umožňuje průchod do městských sadů. 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel a KOBLASA, Pavel. Ulicemi města Českých Budějovic : [názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes]. Rudolfov: Jelmo, 1998. 374 s., [20] s. fot. příl., il. ISBN 80-238-2894-0.

    [s. 236.]