ZAVŘÍT MENU

Chábera Stanislav

vysokoškolský profesor, geomorfolog a geolog

* 7.  10.  1920, Tři Dvory u Kolína
† 12.  10.  2002, České Budějovice

Po dosažení středoškolské aprobace pro přírodopis a zeměpis na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1948) vyučoval na gymnáziu v Českých Budějovicích. Od roku 1951 již jako doktor přírodních věd přednášel geologii a geomorfologii na Pedagogické fakultěVysoké škole zemědělské v Českých Budějovicích, kde se též habilitoval a v červnu roku 1990 dosáhl profesorského titulu. Svůj odborný zájem věnoval zejména geomorfologickým jevům na území jižních Čech, jako jsou projevy mrazového a tropického zvětrávání hornin, písečné přesypy, hrance, skalní mísy, krasové jevy, říční terasy aj. Proslul několika pečlivě zpracovanými jihočeskými bibliografiemi geologických věd, které nemají v jiných českých krajích obdobu. Stál u zrodu Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy a významně se o něj zasloužil jako autor a jako člen redakční rady. Pro studenty napsal ucelenou řadu skript. Mezi významné autorské počiny se řadí Jihočeská vlastivěda I. Neživá příroda (1985) a Příroda na Šumavě (1987).

AUTOR:
RNDr. Václav Novák

LITERATURA:
  •      NOVÁK, Václav. Prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. – 70. let. In: Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích: Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 1990, roč. 30, s. 73—74.