ZAVŘÍT MENU

Svinenská brána

Městská brána na konci ulice Karla IV.

Vídeňská

Vznikla zřejmě koncem 13. století jako hranolová stavba na obdélném půdorysu o několika podlažích s průjezdným přízemím. Radikálně byla přestavěna po požárech 1526 a 1641. Pravděpodobně po ohni 1641 nebyla již obnovena v původní výšce, ale zřejmě jen do úrovně někdejšího 1. patra. Nad ním se zvedal odsazený ochoz krytý ze všech stran cimbuřím. Z venkovní strany vjezd do brány uzavíral padací most, překlenující vodní příkop. Příkop odděloval těleso vlastní brány od opevněného předbraní s barbakánem podkovitého půdorysu. Roku 1845 byla Svinenská brána zbořena. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Hradební ulice    |   opevnění města    |   Samsonova kašna    |   ulice Karla IV.    |   Žižkova třída 

AUTOR:
Mgr. Juraj Thoma

LITERATURA:
  •      HUYER, Reinhold. Budweis als befestigte Stadt. Waldheimat 4/11. B. Budweis. 1927.

    [s. 172.]
  •      KUTHAN, Jiří. Gotická architektura v jižních Čechách: zakladatelské dílo Přemysla Otakara II. Vyd. 1. V Praze : Academia, 1975. 221 s., [64] s. České Budějovice. fot.

    [s. 164.]
  •      LÍBAL, Dobroslav a MUK, Jan. Domy a opevnění v Českých Budějovicích v gotice a renesanci. In: Minulost a současnost Českých Budějovic: studie a materiály. I. V Českých Budějovicích: Městský národní výbor, 1969. 131 s.

    [s. 58.]