ZAVŘÍT MENU

Žižka z Trocnova Jan

hejtman husitských vojsk

* asi 1360, Trocnov
† 11. 10. 1424, u Přibyslavi

Nevelká vzdálenost Trocnova od Českých Budějovic umožňovala J. Žižkovi často a při různých příležitostech navštěvovat královské město. Písemně doložena je jen návštěva 11. 7. 1378, kdy se společně s Janem z Mysletína zaručili za Jaroslava z Kropné, kterému českobudějovické Židovky Stane Johve zapůjčily 3 kopy 10 grošů českých. Dlužník i oba ručitelé se museli zavázat k vysokému úroku, který by za 46 týdnů přesáhl o 100 % dlužnou částku, a v případě neplacení k dalším tvrdým podmínkám. Z toho, že dlužní listina nebyla vrácena ručitelům a dostala se do městské kanceláře, lze soudit, že přes hrozící sankce nebyl dluh splacen.

Roku 1406 se účastnili J. Žižka s bratrem Jaroslavem v bratrstvu Matěje Vůdce drobné války proti Rožmberkům. Na přelomu 1408 a 1409 došlo s Rožmberky ke smíru. V souvislosti s tím dal Václav IV. (1361—1419) písemný souhlas, aby se také Českobudějovičtí shodli s J. Žižkou a ukončili vzájemné neshody. Představitelé města se k smíru s bývalým psancem zdráhali přistoupit, proto jim to Václav IV. přikázal zvláštním listem z 27. 7. 1409.

V září 1420, kdy husický vojevůdce táhl od Trhových Svinů vstříc vojsku plzeňského landfrídu, přenocovaly jeho oddíly poblíž Českých Budějovic. K útoku na město však nedošlo. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

husitská revoluce    |   válečné události 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel.  Jan Žižka z Trocnova a Č. Budějovice. Kulturní kalendář, červenec-srpen. 1974, s. 28—30.

    [s. 28—30.]