ZAVŘÍT MENU

Vlaši

Dobové označení řemeslníků, stavitelů, obchodníků a kupců, kteří do Českých Budějovic přišli v 16.—18. století především z oblasti severní Itálie.

S pronikáním nového renesančního slohu přicházeli do Čech z vlašsky (italsky) mluvících krajin stavební řemeslníci, z nichž někteří se uchytili i v Českých Budějovicích. Jako jeden z prvních se zde usadil stavitel Hans Spatz, jinak Giovanni Spatio nebo Mistr Hons Vlach, který 1549 začal stavět Černou věž. V roce 1555 byl pověřen stavbou nové radnice a práci na věži převzal Mistr Lorenc. Současně s Honsem působili ve městě zedníci Vondra Vlach František Vlach. Od 1565 spojil svůj život s Českými Budějovicemi stavitel V. Vogarelli, který 1577 Černou věž dostavěl.

Kolem 1580 se usadil ve městě druhý významný stavitel vlašského původu Domenico Cometa z Eckthurnu († asi 1620), který však před zakázkami ve městě dával přednost stavitelské činnosti ve službách Rožmberků. Jeho činnost v Českých Budějovicích nelze doložit u žádné konkrétní stavby. Řadil se k nejbohatším českobudějovickým měšťanům a byl též členem městské rady. Koncem 16. století se ve městě usadil zedník Guiseppe Faragut či Fargit († 1615).

Na českobudějovické stavební činnosti se podíleli i Vlaši, kteří však nebyli ve městě trvale usazeni: Giovanni Cipriano a F. Canevalle znovu postavili (1641—1649) kostel svatého Mikuláše, zničený požárem 1641, Giacomo Antonio de Maggi (1651—1706) obnovil z 1686—1688 zřícené průčelí českobudějovického farního kostela a také schwarzenberský stavitel Anton Erhard Martinelli (asi 1684—1747), který 1727—1730 přestavoval městskou radnici.

Další vlny vlašských přistěhovalců přicházely do Českých Budějovic od konce třicetileté války. Byli to kupci a obchodníci, jejich příchod je doložen k datu uvedenému v závorce: Giovanni Maria Bregent (1641), Daniele Cilián (1663), Bartolomeo Laurenzi (1669), Baldassare Mascotti (1672), Matteo Placeto (1673), Antonio Tognio (1685), později Pietro de Spine (1709) a Giovanni Battista Deregi (1745). Získali domy na Rynku, někteří se stali i členy městské rady. Další přistěhovalci přicházející do města z Itálie v průběhu 17. a 18. století byli mistry různých výnosných řemesel.

Ještě v 2. pol. 19. století se stěhovali do Českých Budějovic italští technici a stavitelé, zaměstnaní při stavbě trati pro parní železnici, mezi nimi Roberto Nobile Diviziolli Josef Bazanella (1866—1941). Uplatňovali se zde také italští obchodníci s jižním ovocem a vínem a výrobci zmrzliny. 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel.  Vlašští stavitelé v Českých Budějovicích. Kulturní kalendář, duben. 1974, s. 22—23.

    [s. 22—23.]