ZAVŘÍT MENU

Krejčí Antonín

katolický kněz, od 1837 český kaplan při kostele svatého Mikuláše v Českých Budějovicích

* 20. 10. 1812, Starý Smolivec
† 29. 10. 1872, Folmava

Seznámil se s pražskými představiteli národního obrození a Muzeu království českého věnoval různé starožitnosti, 1846 rukopis kroniky kanovníka Kosmy a jeho dvou pokračovatelů, který objevil při pořádání děkanské knihovny. Karlu Jaromíru Erbenovi (1811—1870) pomáhal při studiu v městském archivu a při sběru lidových písní v okolí města. V průběhu revoluce roku 1848 aktivně vystupoval a podílel se na založení místní pobočky spolku Slovanská lípa. Za svou politickou činnost v Praze byl vězněn a po propuštění přeložen biskupskou konzistoří jako administrátor do Jílovic, pak do Mrákova a odtud do Folmavy, aby mu byla co nejvíce ztížena národní činnost. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

kronikářství    |   spolky a sdružení 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      BAJEROVÁ, Anna. Z české revoluce r. 1848. Praha: Topič, 1919. 94 s

  •      JANOUŠEK, Bohumír. Korespondence P. Antonína Krejčího z let 1835—1848. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1963, roč. 37. ISSN 0323-004X.

    [s. 163—176.]
  •      Matouš F., 1935: P. Antonín Krejčí a jeho řeč ve Slovanské lípě. RVSJ 1934.

    [s. 21—25.]