ZAVŘÍT MENU

Braniš Josef

středoškolský profesor, konzervátor a historik umění

* 23. 3. 1853, Brandýs nad Labem
† 25. 12. 1911, Kladno

Po studiích na Akademickém gymnáziu a filozofické fakultě pražské univerzity nastoupil 1876 jako suplující učitel na reálku v Kutné Hoře. V 1886—1908 byl profesorem reálky Matice školské, pozdější státní reálky v Českých Budějovicích, 1893—1908 přednášel dějiny umění v biskupském semináři, během 1908—1911 byl ředitelem vyšší reálky v Kladně. Vědeckému bádání a popularizační činnosti především v oboru dějin umění se počal věnovat už v Kutné Hoře a v Českých Budějovicích tuto aktivitu ještě rozvinul. Publikoval v odborných časopisech i v regionálním tisku (Budivoj). K Českým Budějovicím se vztahují jeho drobnější práce Klášterní chrám Obětování Panny Marie (1887), Příspěvky k nejstarším dějinám Českých Budějovic (1891), Archeologické vycházky do okolí českobudějovického (1900). Výsledky své činnosti konzervátora Ústřední komise pro památky umělecko-historické v okresech České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice, Prachatice a Sušice (od 1888) vložil do Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okrese českobudějovickém (1900) a Obrazů z dějin jihočeského umění (1909). Byl členem I. třídy České akademie věd a umění a nositelem rytířského kříže Řádu Františka Josefa I.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historiografie    |   památková péče 

AUTOR:
doc. Robert Sak

LITERATURA:
  •      DENKSTEIN, Vladimír. O památku Branišovu. Jih 1. 1934 - 1935