ZAVŘÍT MENU

Fehr Götz

historik umění, znalec budějovické němčiny, univerzitní profesor

* 8. 11. 1918, České Budějovice
† 9. 3. 1982, Bonn (Spolková republika Německo)

Po druhé světové válceodsunu Němců byl činný v generálním sekretariátu Německého Červeného kříže, do 1979 vedl kulturní instituci Spolkové republiky Německo pro styky se zahraničím Inter Nationes, od 1964 působil v tzv. Radě pro německý Východ, od 1979 jako její prezident. Několik let byl předsedou sudetoněmecké kulturní organizace Adalbert Stifter-Verein. Vedle knihy o díle Benedikta Rieda, za níž 1964 získal Cenu Dehio, a o Praze (1967), proslul humornými eseji o jazyce zvláště budějovických Němců pod titulem Fernkurs in Böhmisch (1977) a Böhmisches Kursbuch (1984).

Prezident České republiky mu 28. 10. 1995 udělil in memoriam vyznamenání Za zásluhy o obnovu demokracie.

AUTOR:
Mgr. Jan Mareš

LITERATURA:
  •      HEMMERLE, R. Götz Fehr – Unvergessener Kunsthistoriker aus Budweis. Sudetendeutsche Zeitung. 1992, č. 6.

  •      RADA, František. Když se psalo T.G.M.: České Budějovice v prvním desetiletí republiky. 1. vyd. České Budějovice: Růže, 1970. 297 s.

    [s. 163.]
  •      Seebauer F., 1992: Liebenswerter Meister tschechisch- deutsch-jüdischer Symbiose – Götz Fehr zum Gedenken. Prager Wochenblatt 1992/9.

    [s. 12.]